Pim Rooijmans

PimRooijmans_EvR_A9A9874

Pim Rooijmans

Senior Adviseur Duurzame Energie

team_prevteam_next

email

linkedin

Pim Rooijmans heeft ruim tien jaar ervaring in de windenergie. Hij houdt zich vooral bezig met ruimtelijke aspecten en kosten van windenergie. Hierbij kan gedacht worden aan optimalisatie van de windparkopstelling op basis van minimale geluid- en slagschaduwoverlast, met oog op een optimale opbrengst voor de ontwikkelaar. Binnen Pondera richt Pim zich ook op het uitvoeren van technische due diligence studies.Dit werk doet hij zowel in de rol van projectmanager als technisch inhoudelijk expert.

Op het ruimtelijk vlak is Pim als adviseur betrokken geweest bij de herinrichting van de Noordzee voor scheepvaart en windenergieprojecten. Ook is hij nauw betrokken geweest bij de discussies over helikopterveiligheid tussen windparkconcessie-eigenaren en offshore olie- en gasplatforms. Op land heeft hij talloze haalbaarheidsstudies voor windparken begeleid en van input voorzien.
Pim heeft in de loop der jaren uitgebreide praktische kennis opgedaan in de advisering rondom zowel onshore als offshore windprojecten. In zijn rol als projectmanager ziet hij het als een uitdaging om technisch ingewikkelde problemen aan betrokken partijen op een heldere manier uit te leggen en waar nodig sturend te helpen zoeken naar de beste oplossing.

Opleiding en werkgevers

Pim Rooijmans is in 2004 afgestudeerd als natuurkundige aan de Universiteit Utrecht. Als specialisatie heeft hij meteorologie gedaan, met als afstudeerrichting Energy and Resources. Na zijn studie heeft Pim negen jaar bij Ecofys gewerkt, waar hij zich van junior consultant tot teamleider heeft ontwikkeld. Bij Ecofys heeft Pim zowel project- als teammanagement ervaring opgedaan op een uitgebreide range van onshore en offshore projecten.

Relevante recente projecten

  • PlanMER windenergie gemeente Emmen
  • PlanMER windenergie gemeente Korendijk
  • Windpark WestFrisia
  • Offshore windpark Luchterduinen
  • Offshore windpark Q4
  • Offshore windpark Navitus Bay
  • TDD – Verkoop van een 24 MW onshore windpark
  • TDD – Verkoop van een 75 MW onshore wind portfolio

Naar alle projecten >>