PlanMER

Er zijn twee soorten milieueffectrapportages; een ProjectMER en een PlanMER. Het PlanMER is meer strategisch van aard en wordt geschreven voor ruimtelijke visies en plannen. De vraag die bij een PlanMER centraal staat voor windenergie is; waarom deze locatie? Vaak bevat een PlanMER ook een vergelijking van verschillende locaties. De aard van de informatie is abstract, kwalitatief en is gebaseerd op vuistregels. Een ProjectMER wordt meestal geschreven voor een vergunningsaanvraag of een bestemmingsplan. De focus ligt hier op hoe de exacte locatie wordt opgebouwd. De alternatieven betreffen verschillende configuraties en/of verschillende typen windturbines. Een ProjectMER bestaat uit meer gedetailleerde informatie dan een PlanMER en bevat ook vaak detailonderzoek en berekeningen op het vlak van verschillende milieuthema’s, zoals akoestiek en slagschaduw.

Onze diensten bestaan uit meer dan alleen het schrijven van een milieuonderzoek. We kunnen u ondersteunen in (een gedeelte van of in) het gehele planningsproces. We kunnen ook (assistentie bij) Passende Beoordelingen,  communicatiediensten en leveren. Daarnaast kunnen we indien gewenst ook stakeholder management voeren.