Pondera Consult aan de slag voor Windpark Wieringermeer!

Pondera Consult is uitverkozen als bureau om de initiatiefnemers te ondersteunen in de m.e.r. voor Windpark Wieringermeer. Dit windpark maakt circa 300 tot 400 MW mogelijk in de Wieringermeerpolder, dat vanwege de omvang middels een rijksinpassingsplan planologisch wordt geregeld. Een belangrijk onderdeel van het initiatief wordt gevormd door de huidige solitaire turbines te herstructureren en samen met oude lijnopstellingen op te nemen in het nieuwe windpark. Andere belangrijke onderdelen van de m.e.r. zullen de verplaatsing van het zweefvliegveld zijn, de effecten op ecologie, externe veiligheid en hinderaspecten geluid en slagschaduw.

Wieringermeer