Pondera Consult ondersteunt provincie Zuid-Holland bij milieuonderzoek voor wind voor herziening VRM

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn –  rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten ze opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dat is een eerste stap om windturbines op deze locaties planologisch mogelijk te maken. Pondera Consult ondersteunt de provincie bij dit milieueffectonderzoek. Zie voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte//

Bron: Provincie Zuid-Holland
gebieden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *