Pondera Consult stelt MER op voor Windpark Nijmegen Noord

De gemeente Nijmegen heeft Pondera Consult gekozen als bureau om het MER op te stellen voor een windpark in Nijmegen. Het betreft het windpark langs de A15 in het noorden van de gemeente Nijmegen. Om de windturbines mogelijk te maken, zal het bestemmingsplan door de gemeente gewijzigd worden en vervolgens zal een omgevingsvergunning aangevraagd worden door de initiatiefnemer, Stichting Wiek II. Het MER dat wordt opgesteld door Pondera Consult zal hiervoor de benodigde milieu-informatie leveren.wpn-situatiekaart-A3-2