Pondera ISO-9001 gecertificeerd

Pondera mag zich ISO-9001 gecertificeerd noemen. Het kwaliteits-management­systeem van Pondera is gecertificeerd conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015.

De certificering vond plaats op 18 december 2020, conform de richtlijnen van de NEN-EN-ISO 9001:2015. Onze ISO-certificering strekt zich uit over onderzoek en advisering op het gebied van duurzame energie, klimaat, ruimtelijke ordening en milieu. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we altijd aan de hoogste norm voldoen. De certificering past binnen de duurzame groei die Pondera de afgelopen jaren heeft laten zien. We blijven continu verbeteren en innoveren, zodat we altijd het hoogst mogelijke niveau van dienstverlening kunnen bieden.

De ISO-certificering is uitgevoerd door EIK Certificering B.V. Deze instelling complimenteert Pondera over het aangetroffen kwaliteitsmanagementsysteem en de mentaliteit van Pondera’s medewerkers. Dit blijkt uit onderstaand citaat, afkomstig uit het verslag van de certificeringsinstelling: Tijdens het onderzoek is een solide opzet van het kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) aangetroffen, voor een belangrijk deel uitgewerkt in een handboek waarin processen en de bijbehorende beheersmaatregelen zijn beschreven. Medewerkers zijn hoog opgeleid en zijn intrinsiek gedreven om kwaliteit te leveren. Uit de gevoerde gesprekken blijkt een open organisatiecultuur waarin medewerkers worden uitgedaagd kritisch te zijn en na te denken over verbetermogelijkheden.

ISO-9001: dé norm op het gebied van kwaliteitsmanagement

ISO-9001 is een begrip op het gebied van kwaliteitsmanagement. Deze internationaal erkende norm kan gezien worden als een belangrijke maatstaaf voor transparantie en betrouwbaarheid. Een bedrijf dat ISO-9001 gecertificeerd is, kan aantonen dat het constant bezig is met kwaliteitsverbetering om zo de tevredenheid van klanten te verhogen. De ISO-9001 norm heeft dan ook betrekking op het volledige werkproces. Daarbij wordt gecontroleerd of:

  • het bedrijf in staat is om te voldoen aan de wensen en eisen van klanten en andere belanghebbenden;
  • de van toepassing zijnde wet- en regelgeving wordt nageleefd;
  • alle processen en systemen gericht zijn op het continu verbeteren van de klanttevredenheid.

Trotse Ponderianen

Het spreekt voor zich dat wij erg trots zijn om te voldoen aan deze kwaliteitsnorm en beschouwen dit als een kroon op ons werk.

Eric Arends, partner bij Pondera, zegt hierover: “Onze klanten moeten altijd kunnen rekenen op tijdige en inhoudelijk goede adviezen en er op kunnen vertrouwen dat wij hen kunnen ondersteunen in het gehele traject om te komen tot het realiseren van duurzame energieopwekking en -distributie. Deze ISO-certificering is voor onze klanten een verzekering dat onze mensen een uniforme manier van werken hanteren om de kwaliteit van onze dienstverlening te borgen en continu te verbeteren.”

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Kwaliteitscoördinator Maarten Sosef via m.sosef@ponderaconsult.com.