Hans Rijntalder

HansRijntalder_EvR_A9A0142

Hans Rijntalder

Oprichter / Directeur

team_prevteam_next

email

twitter

blogico

linkedin

Hans Rijntalder is een ervaren adviseur op het terrein van klimaat, energie en milieu. Hij heeft een breed (inter)nationaal netwerk opgebouwd bij het adviseren van bedrijven en overheden in milieueffectrapportages, vergunningaanvragen en omgevingsmanagement. Sinds 2000 is hij intensief betrokken bij duurzame energieprojecten. De afgelopen jaren heeft hij vooral aan Wind- en Zonne energieprojecten gewerkt.

Bij Pondera is Hans betrokken bij bijna alle offshore en grotere onshore windprojecten in Nederland en daarbuiten. Dit is een breed spectrum aan projecten van allerlei omvang; van omgevingsmanagement en m.e.r.-procedures van windprojecten onder de Rijkscoördinatieregeling (Rcr) tot aan vergunningaanvragen voor het exploiteren van een pretpark.

Vanuit zijn ervaring kan hij de complexiteit in projecten werkbaar maken en stuurt hij vanuit deze kracht het team van Pondera met enthousiasme aan.

Opleiding en werkgevers

Hans Rijntalder is in 1990 afgestudeerd als bestuurskundige aan de Erasmus universiteit Rotterdam. Daarna heeft hij een postdoctorale opleiding milieukunde afgerond. Zijn werkzame leven is hij begonnen bij het Crisis Onderzoek Team. Hierna is hij in dienst getreden bij IWACO (vanaf 2000 Royal Haskoning, nu RHDHV).

Achtereenvolgens heeft hij gewerkt als adviseur milieumanagement in ‘s Hertogenbosch, in 1996 heeft hij voor IWACO kantoor Enschede opgericht, in 2000 is hij directeur geworden van IWACO Noord en in 2001 Businessgroep-manager milieu- en veiligheidsmanagement. In 2007 heeft hij Pondera Consult opgericht.

Van 2009 tot 2010 was Hans Rijntalder voorzitter van de Commissie Offshore Wind van de Nederlandse Wind Energie Associatie (NWEA). Sinds 2012 is hij secretaris van NWEA.

Relevante recente projecten

  • Windpark Oss – ‘s Hertogenbosch
  • Zonproject Noordoostpolder
  • Windpark Future Wind
  • Windpark Sumba, Indonesië
  • Windpark Fryslân
  • Windpark Noordoostpolder

Naar alle projecten >>