SVG 1

10 jaar Pondera

Pondera  |  03 April 2017

Precies 10 jaar geleden startte ik met Pondera. Hoewel we dit jaar hier op verschillende manieren aandacht aan schenken (zie bijvoorbeeld ons magazine), is het ook een moment om langs deze weg bij stil te staan. Voor mij persoonlijk blijft het speciaal: van een start op de zolder naar een bedrijf met bijna 30 mensen.

Bestel nu ons 10 jarig magazine op: https://ponderaconsult.com/wind_magazine/

Als je als bedrijf 10 jaar bent, ben je feitelijk nog steeds een kleuter. Toch kunnen we al een beetje terug kijken. Zo kunnen we achteraf constateren dat we net voor een grote crisis gestart zijn. Uit het feit dat we desondanks gestaag zijn gegroeid kunnen we afleiden dat het onderwerp duurzame energie altijd op de politieke en economische agenda is blijven staan. Een beetje met horten en stoten, dat wel. Nu de kabinetsformatie gaande is, is het nauwelijks voorstelbaar dat de groei van duurzame energie zich niet doorzet. Sterker nog: het lijkt er op dat we voor een enorme versnelling staan en dat we sneller dan we binnen de sector denken, te maken krijgen met arbeidstekorten op tal van terreinen. Voor een jong bedrijf als de onze is dat goed nieuws. Natuurlijk dragen wij daar graag ons kleine steentje aan bij.

Is het dan alleen maar zonneschijn te melden? Helaas niet helemaal. Want hoewel duurzame energie goedkoper is geworden en de kosten eigenlijk al onder die van fossiele bronnen liggen, lopen de procedures van wind op land nog te lang en levert het daar vaak veel commotie op. De oplossingsrichting voor deze vertraging lijkt inmiddels ook wel duidelijk: pak de ontwikkelingen van zon en wind op land vooral van onderop, samen met de omgeving op. Laat iedereen in de omgeving meeprofiteren en doe dat op een eerlijke manier. Waarschijnlijk betekent dit ook iets voor de maat van de projecten: die zullen lokaal en kleinschaliger zijn dan nu ingestoken. Ik denk dat het aandeel met 100% lokaal eigenaarschap in deze projecten snel gaat groeien. Grootschalige projecten hebben we ook nodig, maar daar hebben we de EEZ voor.

Helaas is – eerlijk is eerlijk –  door een verkeerde omgevingsaanpak vanuit initiatiefnemers, hun adviseurs en overheden, in het verleden de sfeer met de omgeving verstard en zie je zelfs dat kleinschalige projecten vanuit de omgeving snel weerstand opgeroepen wordt. Het is van belang dat we snel een paar goede voorbeelden weten te realiseren zoals vaak gezegd wordt van het burgerinitiatief in Nijmegen. Met die voorbeelden kunnen we vervolgens weer vooruit. Het zou mooi zijn als we het juk van polarisatie van ons af kunnen werpen en echt gezamen
lijk duurzame energie verder brengen.

En mochten we deze horde genomen hebben, dan doemt opnieuw een technisch vraagstuk op. Hoe gaan we om met het verschil tussen vraag naar stroom en het aanbod van duurzame stroom. Zeker wanneer het aandeel duurzame energie groter wordt, we met zijn allen steeds meer elektrische auto’s kopen en we gas gaan vervangen, moeten we echt serieus aan de slag met het vraagstuk van energieopslag. Gelukkig verschijnen de oplossingen aan de horizon. En waarschijnlijk zal het net als bij wind en zon zo zijn dat de toegenomen vraag tot enorme kostendalingen gaan leiden in opslagmogelijkheden.

Genoeg te doen de komende 10 jaar! Ik heb er wel alle vertrouwen in. De sector is op zichzelf ook nog jong en kan daardoor nog makkelijk en snel leren van de eigen fouten. Ik heb de mensen in deze sector leren kennen als gedreven om klimaatverandering aan te pakken maar ook dat ze begrijpen dat ze dit niet zonder de omgeving kunnen doen. Want een fossielloos tijdperk heeft behoorlijke consequenties voor de leefomgeving.

Veel meer dan veel burgers en politici nu nog beseffen. Aan de andere kant lijkt een grote meerderheid van de kiezers in Nederland voor een actief klimaatbeleid te zijn. Dus lijkt het besef er wel te zijn.

Het is enorm inspirerend om in deze tijd mee te bouwen aan een tijdperk waarin we overschakelen op duurzame energiebronnen. We gaan steeds sneller vooruit. Toch ben ik ook wel weer benieuwd waar we over 10 jaar precies staan. We zullen het zien… 10 jaar: het is ook weer zo voorbij.

Hans Rijntalder

Auteurs:

Hans Rijntalder

Voorzitter Pondera GroepMeer over Hans Rijntalder

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten