In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

Nog meer windprojecten hebben SDE subsidie gekregen

Naast dit project heeft Pondera over de afgelopen SDE+ openstellingsrondes meerdere succesvolle aanvragen ingediend voor diverse duurzame energieprojecten. Zo zijn onder andere ook SDE+ subsidies verkregen voor Windpark Bovenwind te Staphorst, Windpark IJsselwind te Zutphen en het windpark bij de RWZI Innofase te Duiven.

Najaar 2020 nieuwe SDE++ subsidie

De voorjaarsronde van 2020 was de laatste openstelling van de SDE+ regeling zoals we die gewend zijn. Vanaf aankomend najaar wordt de SDE++ regeling geopend voor inschrijvingen en hiervoor zal een budget beschikbaar zijn van € 5 miljard. Deze regeling zal zich naast duurzame energieproductie ook richten op andere technologieën voor CO2-reductie. Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voortaan gerangschikt worden op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2 in plaats van per MWh.

De openstelling van de SDE++ start aankomend najaar op 24 november 2020 om 9.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde.

Ook kunt u voor al uw vragen over SDE++ aanvragen contact met ons opnemen via s.geujen@ponderaconsult.com.