SVG 1

Beschikking SDE+ voor Windpark Agro-Wind Reusel toegekend door RVO

Pondera Consult  |  06 August 2020

In de afgelopen (extra) SDE+ voorjaarsronde heeft Pondera namens Windpark Agro-Wind Reusel B.V. een aanvraag ingediend voor het verkrijgen van de SDE+ exploitatiesubsidie. RVO heeft onlangs besloten om de SDE+ subsidie toe te kennen aan dit project. Hiermee is de volgende stap richting realisatie van dit windpark gezet. Pondera feliciteert Windpark Agro-Wind Reusel B.V. met SDE+ beschikking!

Nog meer windprojecten hebben SDE subsidie gekregen

Naast dit project heeft Pondera over de afgelopen SDE+ openstellingsrondes meerdere succesvolle aanvragen ingediend voor diverse duurzame energieprojecten. Zo zijn onder andere ook SDE+ subsidies verkregen voor Windpark Bovenwind te Staphorst, Windpark IJsselwind te Zutphen en het windpark bij de RWZI Innofase te Duiven.

Najaar 2020 nieuwe SDE++ subsidie

De voorjaarsronde van 2020 was de laatste openstelling van de SDE+ regeling zoals we die gewend zijn. Vanaf aankomend najaar wordt de SDE++ regeling geopend voor inschrijvingen en hiervoor zal een budget beschikbaar zijn van € 5 miljard. Deze regeling zal zich naast duurzame energieproductie ook richten op andere technologieën voor CO2-reductie. Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen voortaan gerangschikt worden op basis van de verwachte subsidiebehoefte per ton CO2 in plaats van per MWh.

De openstelling van de SDE++ start aankomend najaar op 24 november 2020 om 9.00 uur. Meer informatie hierover is te vinden op https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sde.

Ook kunt u voor al uw vragen over SDE++ aanvragen contact met ons opnemen via s.geujen@ponderaconsult.com.

Voor meer informatie:

Maarten Jaspers Faijer

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Maarten Jaspers Faijer

Steven Geujen

Adviseur Duurzame EnergieMeer over Steven Geujen

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten