De gemeenteraad van Kapelle heeft op 27 oktober 2020 de bestemmingsplannen voor Windpark Willem Annapolder en Windpark Landmanslust vastgesteld en het college heeft de benodigde vergunningen verleend. Voor dit project is al eerder een milieueffectrapport opgeleverd en een advies van de commissie m.e.r. gepubliceerd. Met deze besluiten is de weg vrijgemaakt voor de vervanging van de bestaande tien windturbines in de Willem Annapolder die sinds 2003 in bedrijf zijn.

Er worden in totaal zes nieuwe windturbines geplaatst: vier op de locatie van het huidige Windpark Willem Annapolder en twee in de polder circa twee kilometer oostelijker, genaamd Windpark Landmanslust. De molens krijgen een tiphoogte van maximaal 180 meter en een rotordiameter van 150 meter. Met deze projecten maakt de gemeente Kapelle flinke stappen in haar bijdrage aan de regionale energiestrategie.

Pondera heeft de volledige milieueffectrapportage verzorgd, de bestemmingsplannen opgesteld en de vergunningaanvragen gedaan namens de initiatiefnemers. Met dank aan de gemeente Kapelle en een goede omgevingscommunicatie, is hierbij in een tijdsbestek van slechts 15 maanden de volledige procedure doorlopen. De projecten zullen naar verwachting medio 2022 worden gerealiseerd. Op de website van de gemeente Kapelle of via de initiatiefnemers Zeeuwind en Windforce 11 treft u meer informatie aan over deze twee projecten.

Visualisatie Windpark Willem Annapolder