De bouw van het Zonnepark Molenbosch in Oldeberkoop vordert gestaag, ondertussen liggen alle zonnepanelen van het zonnepark met een omvang van 2,4 hectare op hun plek. Ook de netaansluiting en het trafostation zijn reeds gerealiseerd. Na de start van de testfase wordt vanaf vrijdag 19 maart 2021 de eerste stroom van het zonnepark al aan het net geleverd.

Pondera heeft Johan ter Schuur, initiatiefnemer en eigenaar van Zonnepark Molenbosch BV, geadviseerd en ondersteund bij de aanbesteding en contractering voor dit project. Hiervoor heeft Pondera een programma van eisen opgesteld, het tender-proces ingericht en de aanbiedingen/ontwerpen beoordeeld. Gedurende dit proces zijn wij op zoek gegaan naar de bouwer die de beste prijs-kwaliteitverhouding kan bieden en het beste meedenkt met de klant wat betreft optimalisaties van het ontwerp. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de keuze voor ProfiNRG uit Utrecht als beste partij voor dit project. Met deze preferred supplier zijn vervolgens de contractonderhandeling gevoerd op basis van de ALIB 2007 (Algemene Voorwaarden Installerende Bedrijven).

Na ondertekening van het contract en het verkrijgen van de onherroepelijke vergunning na uitspraak van de Raad van State, zijn Zonnepark Molenbosch BV en ProfinNRG begin januari 2021 begonnen met de bouw van het zonnepark.

Pondera feliciteert Johan ter Schuur van harte met deze mijlpaal en kijkt terug op een mooie samenwerking.