SVG 1

Commissie m.e.r.: Milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken compleet

Pondera Consult  |  14 June 2016

Bestemmingsplan en inpassingsplan met Milieueffectrapport ter inzage

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor Windpark De Veenwieken beoordeeld inclusief aanvulling. Zij vindt dat het aangevulde rapport de milieueffecten goed beschrijft: “De Commissie is van oordeel dat het MER (en de aanvulling daarop en de notities) de essentiële informatie bevatten om een besluit te kunnen nemen over het inpassingsplan, het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.” Zie ook het persbericht.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de gemeente Hardenberg en de provincie Overijssel, elk voor een deel van het project – besluit over het project.

Het op de adviezen van de Commissie m.e.r. aangepaste Milieueffectrapport is nu ter inzage gelegd als bijlage van het ontwerpbestemmingsplan (voor het deel van het windpark gelegen in de gemeente Hardenberg) en van het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan van Overijssel (voor dat deel van het windpark dat gelegen is in de gemeente Ommen). Daarnaast liggen ook de ontwerpbeschikkingen van de omgevingsvergunning ter inzage.

Pondera Consult heeft het milieueffectrapport geschreven in opdracht van de initiatiefnemers, het bestemmingsplan en inpassingsplan opgesteld, en ondersteund bij de omgevingsvergunningaanvragen.

Voor meer informatie:

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten