SVG 1

Commissie m.e.r. positief over MER Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

Pondera Consult  |  07 February 2022

Het Rijk wil op de Noordzee 10 gigawatt extra windenergie opwekken om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten ten opzichte van 1990. De nieuwe windenergiegebieden komen boven op de al bestaande windenergieplannen. Voor de nieuwe gebieden is een milieueffectrapport opgesteld door Pondera. Er is gebruik gemaakt van onderzoek dat is uitgevoerd voor het Kader Ecologie en Cumulatie (KEC), waaronder onderzoek naar vogelslachtoffers (door Bureau Waardenburg) en zeezoogdieren (door HWE). De Commissie m.e.r. heeft een toetsingsadvies gegeven over het milieueffectrapport voor het Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027. Dit toetsingsadvies is positief.

‘Het milieueffectrapport voor het aanwijzen van nieuwe windenergiegebieden op de Noordzee geeft de milieueffecten goed weer. Het milieueffectrapport beschrijft helder welke gebieden in de Noordzee niet geschikt zijn voor de windenergieopgave, of niet voor 2030 gerealiseerd kunnen worden. De milieugevolgen van de kansrijke gebieden zijn vervolgens op hoofdlijnen goed in beeld gebracht, ook in cumulatie (alle gebieden bij elkaar)’, aldus de Commmissie m.e.r. Het rapport biedt de minister van Infrastructuur en Waterstaat milieu-informatie om nieuwe windenergiegebieden aan te wijzen. In een later stadium worden dan de milieugevolgen per project gedetailleerd in beeld gebracht.

Het volledige toetsingsadvies is te vinden op https://www.commissiemer.nl/english/advices/3595

Voor meer informatie:

Sergej van de Bilt

Directeur / PartnerMeer over Sergej van de Bilt

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten