Pondera doet voor de Unie van Waterschappen onderzoek naar een duurzame oplossing om rioolwaterzuiveringsinstallaties minder afhankelijk te maken van het elektriciteitsnet. Dit heeft geleid tot idee van een Smart Energy Hub. Op een rioolwaterzuiveringsinstallatie kan een elektrolyse-systeem geplaatst worden dat groene waterstof produceert. Gecombineerd met een windturbine en/of een zonnepark kan de rioolwaterzuiveringsinstallatie zo samen met de bedrijven uit de omgeving een energiehub vormen: een knooppunt waarin energiestromen samenkomen en omzetting naar andere vormen van energie kan plaatsvinden. Alle energie die wordt opgewerkt kan met elkaar worden uitgewisseld.

Met het realiseren van Smart Energy Hubs kunnen de waterschappen een grote bijdrage leveren aan de energietransitie door de opwekking van duurzame energie. Daarnaast ontlasten ze hiermee het Nederlandse energienet.

Pondera heeft twee pilots doorgerekend. Binnenkort starten we met de uitvoer daarvan. Op 8 oktober 2021 is het rapport “De rwzi als smart energie-hub” uitgereikt aan een delegatie van de Tweede Kamer.

https://www.youtube.com/watch?v=0w3bJK-ffU8

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij graag naar onze blog Van Energieproducent naar energiehub.