Er is de laatste tijd weer veel gebeurd bij Windpark Strekdammen!

In het derde deel van onze vlogserie laat onze reporter Anne ons zien hoe het staat met de bouw van de twee turbines. Ze interviewt collega Björn, die ons meer vertelt over de achtergrond van dit project. Hij schetst wat is voorafgegaan aan de bouw van de windturbines en wat nu de vervolgstappen zijn.

Pondera’s oprichter Hans gaat in op de bijzondere rol van Pondera binnen dit project.