SVG 1

Definitief Besluit Flora- en faunawet ontheffing windpark Drentse Monden – Oostermoer gepubliceerd

Pondera Consult  |  07 April 2017

Op 7 april 2017 is de definitieve ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet voor windpark Drentse Monden en Oostermoer ter inzage gelegd. Deze ontheffing is een van de laatste belangrijke besluiten die benodigd zijn voor de bouw- en exploitatie van het windpark. Met deze publicatie zijn de belangrijkste vergunningen verleend voor dit project en is een mijlpaal bereikt. Pondera Consult ondersteunt de initiatiefnemers bij het verkrijgen van de vergunningen. De publicatie in de Staatscourant is hier te vinden: https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2017-18676.html

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten