Op 23 november 2020 heeft de Gemeente Noordoostpolder een definitieve vergunning verleend voor het zonnepark Noordermeerdijk in de gemeente Noordoostpolder. Pondera en HVC hebben de aanvraag voor deze vergunning samen verzorgd.

Het zonnepark betreft circa 50 hectare en zal mogelijk een opgesteld vermogen hebben van ongeveer 100 megawattpiek. Dit zonnepark zal dan jaarlijks ongeveer 90 gigawattuur (of 90.000.000 kilowattuur) aan groene energie produceren. Deze opbrengst staat gelijk aan het verbruik van ongeveer 26.000 huishoudens. In het ontwerp van het zonnepark is veel aandacht besteed aan een zorgvuldige inpassing in het polderlandschap. Bovendien wordt er circa 9 hectare aan extra groenstroken en natuur gecreëerd.

De formele vergunningaanvraag is in korte tijd tot stand gekomen. In de zomer van 2020 kreeg HVC de precieze randvoorwaarden van de gemeente en heeft toen direct aan Pondera gevraagd om samen de aanvraag op te stellen. Om de vergunning op tijd binnen te krijgen voor de SDE-ronde in dit najaar, moest de vergunningaanvraag in anderhalve maand opgesteld worden. Dit is ongekend snel, zeker voor projecten van deze omvang. Juist daarom zijn Pondera en HVC er heel trots op dat dit gelukt is.

Dit is de tweede omgevingsvergunning voor een zonnepark die HVC samen met Pondera heeft aangevraagd dit jaar. Eerder dit jaar werd ook een vergunning aangevraagd en verleend, voor een zonnepark van circa 45 megawattpiek nabij het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse.

Voor beide projecten zal in dit najaar een SDE++-subsidie aangevraagd worden. Indien deze wordt verleend, kan in de loop van 2021 begonnen worden met de voorbereiding van de bouw van beide zonneparken. Bovendien zal HVC dan meer bekend maken over de mogelijkheden voor participatie voor de omgeving.

Voorbeeld plangebied – nog geen definitieve invulling