Het is altijd erg prettig om een goede relatie met klanten en collega’s op te bouwen. Pondera heeft al meer dan 25 projecten voor en met Enexis mogen uitvoeren en daar zijn we trots op! De energietransitie vraagt om grote uitbreidingen van het elektriciteitsnet die in de komende jaren moeten worden gerealiseerd. Hiervoor zal Enexis als netbeheerder veel nieuwe kabeltracés, transportverdeelstations en transformatorstations gaan bouwen. En voor al die projecten zijn onderzoeken, vergunningen en toestemmingen nodig. Pondera helpt Enexis bij het voorbereiden en aanvragen van deze toestemmingen. Het gaat dan om (afwijkingen van) bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en natuurvergunningen. Ook werken we samen met Enexis aan de voorbereidingen op de nieuwe omgevingswet per 1 januari 2024, door procedures en voorbereidingen alvast ‘omgevingswetproof’ in te richten.

Hierbij werken we intensief samen met het team grondzaken en de elektrotechnische engineers van Enexis. Met het aangaan van een nieuwe raamovereenkomst vanaf 1 mei 2023 zetten we deze waardevolle samenwerking in dienst van het energienet en de energietransitie de komende vier jaar voort.

Voor meer informatie:

Technisch Adviseur Duurzame Energie

Adjunct Directeur / Team Manager Milieu en Ruimte