Van 10 tot 12 november vond het BIXPO-event plaats in Gwangju, Zuid-Korea. Op uitnodiging van de Korea Electric Power Corporation (KEPCO) gaf Eric Arends, vice-voorzitter van de Pondera groep, een presentatie over ‘Offshore wind power business development and operation in South Korea’. Met onder andere Ban Ki-Moon, voormalig secretaris-generaal van de VN, werd nagepraat over het centrale thema van dit jaar ‘Carbon Neutralilty’ (zie foto).

BIXPO is een jaarlijkse conferentie en beurs georganiseerd door KEPCO. In het offshore wind deel van de conferentie ging het met name over de manier waarop Zuid Korea het ambitieuze doel van 12 GW aan offshore windenergie in 2030 kan halen. Welke uitdagingen moeten hiervoor overwonnen worden en wat kan van de offshore windontwikkelingen in Europa geleerd worden?

Pondera is al geruime tijd actief in Zuid Korea en heeft een branche office in Seoul. De conferentie en aansluitend werkbezoek aan Seoul, boden een goede gelegenheid om tal van relaties en klanten te ontmoeten en projecten door te spreken. De presentatie van Eric Arends is hieronder te downloaden.