Eind november 2021 heeft Windpark Bovenwind een financial close bereikt en is de final notice to proceed verstrekt aan windturbinefabrikant ENERCON en aannemer Van den Heuvel. Mede door de inzet van de coöperatie Wij Duurzaam Staphorst (WDS) en het waterschap WDO Delta en de prettige samenwerking met de ASN Bank, kon deze mijlpaal in een korte doorlooptijd worden bereikt.

Er kan nu worden gestart met de bouw van drie windturbines in de Gemeente Staphorst. Naar verwachting kunnen hiermee ruim 15.000 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. De start van bouw van de winturbines vindt naar verwachting in de loop van 2022 plaats. 

Windpark Bovenwind is een initiatief van de lokale coöperatie WDS die als doelstelling hanteert: minimale hinder voor de omgeving en maximaal profijt voor het dorp. De coöperatie werkt hierin samen met Waterschap Drents Overijsselse Delta. Na een intensief traject van ontwikkeling is de coöperatie nu klaar voor de volgende fase. Pondera is vanaf de start betrokken bij de ontwikkeling en realisatie van windpark Bovenwind. Tijdens de volgende fase blijft Pondera betrokken, onder andere bij de begeleiding tijdens de bouw.

Windpark Bovenwind in vogelvlucht:

  • In 2018 heeft de nieuw opgerichte coöperatie Wij Duurzaam Staphorst de door de gemeente Staphorst uitgegeven prijsvraag voor het ontwikkelen van drie windturbines gewonnen. Pondera heeft WDS ondersteund bij het opstellen van dit plan door ruimtelijke effecten (zoals geluid, slagschaduw en landschap) inzichtelijk te maken en kennis in te brengen over het ontwikkelings- en participatieproces. De gemeente Staphorst heeft het plan laten beoordelen door een onafhankelijke commissie van deskundigen.
  • Een m.e.r.- is doorlopen en de stappen uit de m.e.r. procedure zijn doorlopen in een proces waarbij is gewerkt met een klankbordgroep, keukentafelgesprekken, informatiebijeenkomsten en overleg met grondeigenaren. Dat heeft geleid tot een voorkeursalternatief waarvoor vergunningen zijn aangevraagd.
  • Vervolgens is, onder begeleiding van Pondera, op basis van een aantal tenders een turbineleverancier, stroomleverancier en andere leveranciers geselecteerd. De gehele voorbereidingen voor de bouw zijn daarmee afgerond. Na een intensief traject is vervolgens financial close bereikt met ASN Bank over de financiering van het windpark. Met het behalen van financial close gaat de coöperatie nu over naar de volgende fase, de bouw. Tijdens de bouwfase zal coöperatie Wij Duurzaam Staphorst een crowdfundings-campagne organiseren om de inwoners van Staphorst de gelegenheid te bieden mee te investeren in het windpark.

Visualisatie Windpark Bovenwind