SVG 1

Grondtarieven windturbines omlaag

Pondera Consult  |  05 July 2014

Minister Kamp heeft de daad bij het woord gevoegd. Op 24 april gaf hij in het Algemeen Overleg al aan dat ECN bij de berekeningen voor de SDE+ 10% afslag op grondkosten zou doorvoeren. In de brief die Minster Kamp op 3 juli naar de Tweede Kamer stuurde op vragen van Liesbeth van Tongeren (SP), bevestigt hij dat op zijn aanwijzingen ECN voor de SDE+-tariefstelling van 2014 de tarieven verlaagd heeft met 10% van € 5,3 per MWh naar € 4,8 per MWh.

Rijksgronden van 2015 daadwerkelijk omlaag

Maar veel belangrijker nog: Kamp voegde hieraan toe dat het RVB (tot voor kort RVOB, per 1 juli Rijksvastgoedbedrijf, BZK portefeuille Wonen en Rijksdienst) per 1 januari 2015 ook de prijs tot € 4,8 per MWh zal aanpassen. Dit betekent dat niet alleen de berekeningsgrondslag voor subsidies omlaag is gegaan, maar dat grondvergoedingen voor rijksgronden vanaf 2015 daadwerkelijk omlaag gaan. Vreemd dat dit niet meer door de pers is opgepakt.

Naar verwachting particuliere grond en ook omlaag

Met dit duidelijke signaal is te verwachten dat ook de grondtarieven voor particuliere gronden neerwaarts bijgesteld zullen worden. Want zoals uit ons onderzoek naar de grondvergoedingen (Pondera Consult, 2013) gaven windprojectontwikkelaars aan de RVOB (nu dus RVB)-tarieven als leidraad te gebruiken voor onderhandelingen.

En het einde is nog niet in zicht: Minister Kamp geeft aan dat hij de tarieven in de SDE+ voor grond de komende jaren nog verder wil verlagen. Hij wil voorkomen dat er vanuit de SDE+ een prijsopdrijvend effect optreedt. Een verstandige zet, want ons onderzoek leek een verband tussen de hoogte van de subsidie en de hoogte van grondvergoedingen niet uit te sluiten.

Bron: ANP

Gevolgen voor windprojecten

Voor de meeste betrokkenen en belanghebbenden bij windprojecten – wellicht grondbezitters uitgezonderd – is dit een goede zaak. Grondbezitters moeten natuurlijk vergoed worden voor het beschikbaar stellen van de grond en het in die zin dragen van lasten, maar gezien het beperkte grondbeslag zijn geringere grondvergoedingen te rechtvaardigen.

Lusten en lasten eerlijk verdelen

Daar komt bij dat windturbines de afgelopen jaren inmiddels letterlijk het boerenerf ontstegen zijn. Moderne windturbines zijn in een wijde omtrek zichtbaar en soms hoorbaar. Het is daarom niet ondenkbeeldig dat een deel van de “winst” terecht gaat komen in omgevingsvergoedingen. De afgelopen jaren is het immers niet ongebruikelijk om de omgeving op een of andere manier toegemoet te komen voor de aanwezigheid van de turbines. Hoewel dit laatste maatwerk is per project, is het van belang de discussies open te voeren. De gedragscode van de windsector, waaraan nu de laatste hand wordt gelegd in samenwerking met overheden en belanghebbenden, gaat hier hopelijk een nuttige rol bij spelen. Uiteindelijk draait het er toch om de lusten en lasten eerlijker te verdelen. Dat is niet makkelijk, maar wel noodzakelijk voor de acceptatie van windenergie.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten