SVG 1

Grontmij en Pondera starten offshore windparken Borssele

Pondera Consult  |  01 July 2014

Het ministerie van Economische Zaken heeft advies- en ingenieursbureau Grontmij en Pondera Consult opdracht gegeven om de milieueffectrapportage en passende beoordeling voor de uitgave van kavels in het offshore windenergiegebied Borssele op te stellen. Dit is het eerste offshore windenergieproject dat volgens het nieuwe wetsvoorstel “Windenergie op Zee” wordt aangepakt.

Het wetsvoorstel “Windenergie op Zee” maakt versnelling en opschaling van windenergie op zee mogelijk door vergunningen flexibeler te maken. Eerst wordt via “kavelbesluiten” bepaald op welke locatie en onder welke voorwaarden een windpark gebouwd mag worden, zonder dat hier eisen worden gesteld aan een specifieke techniekkeuze. In het kavelbesluit worden al bodemonderzoeken en toetsen voor verschillende natuuraspecten geïntegreerd. Na het kavelbesluit volgt de tender met vergunningverlening en subsidietoekenning.

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten