In juni 2021 stelde De Raad van State de landelijke milieunormen buiten werking. Veel gemeenten worstelen sindsdien met de vraag: hoe nu gaan we nu verder met windenergie? Om die reden heeft de Provincie Zuid Holland in samenwerking met enkele gemeenten in de Rotterdamse Stadsregio en Milieudienst Rijnmond (DCMR) een handreiking opgesteld voor lokale overheden die aan de slag willen met eigen normen voor windturbines. Pondera heeft het technisch inhoudelijke deel voor zijn rekening genomen.

Landelijke onderzoeken en nieuwe normen laten voorlopig nog op zich wachten, maar ondertussen vormt windenergie vaak een belangrijk onderdeel van de regionale energiestrategieën en de gemeentelijke hernieuwbare energiedoelstellingen. Ook concrete lopende projecten willen verder. De nu gepubliceerde handreiking kan daarbij uitkomst bieden en bestaat uit drie delen:

  1. De maatschappelijke context
  2. Hoe richt je een proces in om te komen tot een lokale oplossing?
  3. Welke technisch inhoudelijke mogelijkheden zijn er en hoe kunnen die worden toegepast?

De handreiking is opgesteld door de regio Rotterdam, maar kan landelijk gebruikt worden. Het is echter geen blauwdruk: het proces dient aangepast te worden op de lokale situatie. Pondera helpt momenteel op diverse plaatsen aan de totstandkoming van een lokaal en project-specifiek kader voor de realisatie van windenergie.

De handreiking is hier terug te vinden.