Eind 2020 hebben Pondera en Rebel met ABN AMRO de financiering voor het Windpark Strekdammen (WPS) afgerond. Pondera en Rebel zijn van plan in de monding van de Eemshaven twee GE windturbines te realiseren met een vermogen van in totaal 11 MW. Met de financial close achter de rug, hebben Pondera en Rebel in samenwerking met verschillende betrokkenen dit traject binnen een korte doorlooptijd weten te realiseren.

Op dit moment rondt het projectteam het uitvoeringsontwerp af en zullen de werkzaamheden medio april 2021 van start gaan.

In de eerste artikelen nemen wij jullie mee in de fase tot de financial close. Dit artikel gaat over de bouwteamfase waarin WPS samen met Balance of Plant (BoP) aannemers en de turbineleverancier nauw hebben samengewerkt om alle contractuele en benodigde werktekeningen gereed te krijgen.

Hoe zag de aanloop naar de financial close eruit?

Pondera is al vanaf een vroeg stadium aangehaakt bij dit project om de vergunningen voor de toenmalige ontwikkelaar Yard Energy te verzorgen. 

In maart 2020 heeft Pondera samen met Rebel onderzocht of het interessant zou zijn om het project van Yard Energy over te nemen. In april 2020 heeft Pondera contact gehad met onder ander potentiële turbineleveranciers en BoP aannemers om te onderzoeken of de business case haalbaar was. In deze fase is er gekeken naar de werkwijze van een onshore windpark en de kostenvariant voor de business case. Deze bleek inderdaad haalbaar te zijn en eind april tekende Pondera samen met Rebel de overname van Yard Energy.

In mei kon het projectteam van Pondera en Rebel van start gaan en werd er een bouwteam voor het project samengesteld. De partners die hebben deelgenomen aan bouwteam zijn voorafgaand door het projectteam uitgekozen.

Voor de keuze van deze partners is een aanbesteding gehouden voor de onderstaande items:

Deel 1: Aanbesteding windturbines (WTG): de selectie van de turbine die op deze plek geplaatst kan worden.
Deel 2: Balance of plant (BoP): de werkzaamheden die nodig zijn om de turbine te bouwen. Denk hierbij aan aansluitingen, wegen, kabels en leidingen.

Door de minimale beschikbare tijd in deze fase zijn verschillende aannemers uitgenodigd om hun offerte uit te brengen voor deze bouwteamfase, waarin doorlooptijd, budget en halen van financial close de grootse uitdagingen waren. Hiervoor moesten de aannemers zich aan het aangegeven budget en de einddatum houden (september). Dit is een uitzonderlijke korte periode voor zo’n uitdagend project. De definitieve keuze is uiteindelijk uitgegaan naar de aannemers VolkerWind en Alsema. Beide partijen hebben ervaring met een bouwteam en zijn bekend in de Eemshaven. Het bouwteamtraject kon dus begin juni van start gaan.

Het traject om een keuze te maken voor een turbine leverancier heeft een langere doorlooptijd gehad.  Halverwege juli is GE aangesloten als turbine leverancier. GE is een belangrijke informatiebron voor het verwerken van het definitieve ontwerp van de BoP.

Tijdens de resterende tijd tot de contract signing van de WTG-leverancier en de BoP aannemers zijn veel werkzaamheden verzet. In deze periode is veel overleg geweest over de uitgangspunten van de techniek, interface tussen de verschillende belanghebbenden en onderlinge samenwerking. Daarnaast zijn de ontwerpen voor het windpark uitgewerkt tot een definitief ontwerp.

Omdat er bij dit project veel verschillende partijen betrokken waren en veel projecten parallel langs elkaar liepen, was het belangrijk om,  de communicatie tussen de verschillende partijen zo goed mogelijk te laten verlopen. Op deze manier kon het project binnen een korte periode bewerkstelligd worden. Daarom was het ook erg van belang dat er wekelijks, online en fysiek met elkaar gesproken werd om de planning door te nemen en afspraken op elkaar af te stemmen. De eindstreep bleef altijd in zicht en we zijn ontzettend trots dat we het gehaald hebben.

Op 30 september was het zo ver: contract signing met WTG en BoP aannemers. Het was een grote uitdaging om deze datum te halen. Wij zijn ontzettend trots dat uiteindelijk de financial close op 28 december 2020 behaald is. De bouw van Windpark Strekdammen zal in april 2021 van start gaan. In de volgende artikelen in deze reeks zullen we dieper ingaan op de contractering van het project en het bouwproces van Windpark Strekdammen.