SVG 1

Hoezo draagvlak voor windenergie?

Pondera Consult  |  03 February 2015

In een politiek debat over windenergie valt het begrip altijd wel een paar keer, zowel lokaal, provinciaal als landelijk. Zo ook de twee weken geleden weer in de Tweede Kamer toen het Energieakkoord centraal stond. “Er is geen draagvlak voor het project in Drenthe”, “er is wel draagvlak voor een project langs de Afsluitdijk” of zelfs “er is geen draagvlak voor windenergie.” Draagvlak lijkt in de politiek een containerbegrip te worden dat te pas en soms te onpas gebruikt wordt. Hoe zit het nu? Een poging om het begrip in een neutraler perspectief te plaatsen.

Er is draagvlak voor windenergie

campina
Bron: pak vanillevla Campina/Melkunie

De eerste boodschap is duidelijk: er is draagvlak voor windenergie. De studies hierover laten al jaren een consequente steun zien voor windenergie. De percentages verschillen wel, maar als je van conservatieve getallen uitgaat, kun je stellen dat zeker 80% van de bevolking achter windenergie staat (bijvoorbeeld I&O Research, 2014). Windenergie heeft bij het merendeel van de bevolking ook een positieve uitstraling. Reclamemakers weten dit al jaren, getuige het veelvuldige gebruik van windturbines in reclames. Of het nu gaat om hagelslagpakken of zuivelreclame. We weten ook dat jongeren windenergie meer en sneller ondersteunen dan ouderen. Politici lijken dit veel te weinig als uitgangspunt voor het debat te nemen.

Maar not in my backyard

Waarom dan toch zoveel discussie? Er is natuurlijk wel iets aan de hand. Als steeds duidelijker wordt dat een windproject op een bepaalde locatie komt, ontstaat vaak beroering in de regio: het bekende not in my backyard fenomeen. Moderne windturbines hebben alleen al gezien hun omvang een behoorlijke uitstraling naar hun omgeving. Vaak is er ook sprake van angst voor geluidoverlast, slagschaduwhinder en woningwaardedaling. Het begrip not in my backyard klinkt wellicht wat klagerig, maar zo is het niet bedoeld: het is de kern van het probleem. Als een windproject dichterbij komt in de tijd of daadwerkelijk bij iemand in de buurt , beginnen de mensen na te denken en kan een positieve grondhouding omslaan in een meer negatieve houding. En dan komt het op bestuurders, initiatiefnemers en politici aan om met de omgeving in gesprek te gaan.

Ieder zijn rol

Politici en bestuurders zouden het volgende kunnen doen om het omslaan van de positieve grondhouding in een meer negatieve houding te voorkomen:

  1. Uitleggen waarom we (minimaal tijdelijk) windenergie nodig hebben (nut en noodzaak);
  2. Uitleggen waarom op een bepaalde plek windturbines dienen te verschijnen ende belangenafweging daarbij;
  3. Garanderen dat er zo zorgvuldig mogelijk wordt omgegaan met lokale belangen en dat netjes aan de regels voldaan wordt.

Initiatiefnemers zouden op hun beurt:

  1. Vroegtijdig actief in contact moeten treden met omwonenden en belangengroepen;
  2. Redelijke regelingen uitwerken met de omgeving, zodat de lusten met hen worden gedeeld (zoals bijvoorbeeld een gebiedsfonds).

Het is op zich niet zo moeilijk, zo lijkt het. Toch lopen in de praktijk alle voornoemde aspecten door elkaar in de tijd tijdens politieke debatten en informatieavonden. Dat maakt het voor burgers vaak onbegrijpelijk.

En gun het wat tijd

Politici spelen een belangrijkere rol dan ze zelf soms beseffen: in positieve, maar ook negatieve zin. Het zou daarbij mooi zijn als politici zich zouden richten op – of zich beperken tot – hun eigen rol. En vervolgens zouden de initiatiefnemers met de omgeving en de inmiddels professionele belangengroepen fatsoenlijke gebieds- en omgevingsregelingen moeten uitwerken. Dit conform gedragscodes zoals uitgewerkt door onder meer NWEA en de Nederlandse Vereniging voor Omwonenden (NLVOW). Resultaat zou moeten zijn dat er serieus gewerkt wordt aan lokale en redelijke inpassing van het windproject. Natuurlijk moeten politici ook de voortgang van deze laatste processen bewaken en bijsturen als het mis gaat. Toch gaat het ook tijd kosten om best practises te ontwikkelen en met elkaar te delen. Enig geduld is geboden.

Wil u een mail ontvangen wanneer er weer een nieuwe Blogpost is gepubliceerd op onze website? Op onze Blogpagina kunt u zich abonneren voor de Pondera blog.

Voor meer informatie:

Hans Rijntalder

Voorzitter Pondera GroepMeer over Hans Rijntalder

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten