SVG 1

International Energy Agency beoordeling Nederlands energiebeleid

Pondera Consult  |  08 May 2014

Eind april heeft het International Energy Agency (IEA) een uitgebreide beoordeling gepresenteerd ten aanzien van het Nederlandse energiebeleid. De IEA is een onafhankelijke organisatie met 28 landen als leden. De IEA is gericht op het ondersteunen van haar leden bij een betrouwbare, betaalbare en schone energievoorziening. Periodiek analyseert de IEA het energiebeleid van individuele leden en geeft advies om de energievoorziening te verbeteren.

Nederland  leunt teveel op fossiele energiebronnen

Uit de evaluatie van de IEA van het Nederlandse energiebeleid komt naar voren dat de energiemarkt van Nederland een grote mate van openheid kent die wordt geprezen. Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat het Nederland in sterke mate leunt op fossiele energiebronnen. Nederland is één van de meest fossiele energie intensieve economien die lid zijn van de IEA. Ondanks ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame energie is het aandeel duurzame energie beperkt groeit van 2,3% in 2005 tot 4,5% in 2013 en ligt Nederland achter op het behalen van de gestelde doelstellingen van 14% duurzame energie in 2020 en 16% voor 2023. De IEA ziet echter kansen voor Nederland om beschikbare duurzame bronnen van energie te ontwikkelen. De afnemende productie van aardgas die ertoe leidt dat Nederland rond 2025 netto-importeur van gas wordt is een aanvullende reden om werk te maken van een stabiele energievoorziening. De IEA ziet een goede basis in het recent gesloten Energieakkoord en de beschikbare SDE+ stimuleringsregeling.

Aanbevelingen IEA

De IEA beveelt aan dat Nederland pro-actief acteert om de gestelde doelstellingen, ‘challenges’, te realiseren. De kern van de aanbevelingen van de IEA hiertoe zijn:

  • Tijdige implementatie van de acties die prioriteit verdienen voor het realiseren van de doelstellingen voor 2020 door monitoring, reguliere reviews en voorbereiding van een beleidskader voor de lange termijn;
  • Consolidatie van de huidige energievoorzieningszekerheid  door onder meer in te zetten op duurzame energieopwekking en energie-efficiency om te reageren op de transitie van netto gasexporteur naar netto gasimporteur binnen de komende 10 jaar;
  • Ondersteuning van een efficiënter, concurrerende en innovatie energiemarkt.

Lees hier de samenvatting van het rapport

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten