Windpark Hartel III – bron: M&M

Pondera en Rebel gaan een samenwerking aan met ontwikkelingsmaatschappij M&M Renewables uit Rostock (Duitsland) om een windproject in de Rotterdamse haven, Hartel III, nieuw leven in te blazen.

 

Op de projectlocatie Hartel III stonden vroeger verschillende windturbines, die door de vorige exploitant aan het eind van hun levensduur buiten gebruik zijn gesteld. Met de huidige technologische ontwikkelingen kan het plaatsen van nieuwe turbines een uitdaging zijn. M&M heeft het initiatief genomen om, in nauw overleg met Havenbedrijf Rotterdam en een nabijgelegen industriële partij, het potentieel van de locatie opnieuw te beoordelen en nieuwe mogelijkheden te onderzoeken. Met dit project wil M&M het gebruik van windenergie op deze plek in het Europoort-gebied van de haven voor de komende decennia veiligstellen.

 

Initiatiefnemer M&M heeft Pondera en Rebel benaderd om het project te begeleiden bij de volgende stappen in de ontwikkeling. Beide organisaties hebben een solide staat van dienst in de Rotterdamse haven. M&M blijft bij het project betrokken. Voor Pondera en Rebel zijn de technische en financiële uitdagingen in dit project interessant en beide partijen kijken ernaar uit dit bijzondere project te gaan realiseren.Voor meer informatie

Senior Adviseur Duurzame Energie

Voorzitter Pondera Groep