SVG 1

Natuur en windenergie; de juridische, ecologische en praktische werkelijkheid

Pondera Consult  |  21 September 2015

Op 17 september jl. organiseerde Pondera Consult, Bureau Waardenburg en Stibbe een interactieve dag over ecologie en windenergie.

Zo’n 100 deelnemers uit de windenergiebranche verzamelden zich in de Stibbe toren op de zuidas in Amsterdam om zich te laten voorlichten over dit onderwerp. Het was een zeer geslaagde dag met uiteenlopende presentaties door de inhoudelijke experts Aaldert ten Veen en Erwin Noordover van Stibbe, Jeroen Tieleman van het ministerie van Economische Zaken, Hein Prinsen van Bureau Waardenburg en Martijn Klooster van Pondera Consult.

Zowel de Natuurbeschermingswet als de Flora- en Faunawet zijn vanuit verschillende gezichtspunten toegelicht. De Flora- en faunawet was zeer actueel met de publicatie van de nieuwe AmvB “Vrijstelling windparken en hoogspanningsverbindingen op land”. Complexe termen zoals voorzienbaar, opzettelijk en incidenteel zijn inzichtelijk gemaakt aan de hand van jurisprudentie, voorbeelden en praktische oplossingen.

Een rode draad was het tijdig en transparant maken van alle informatie voor onderbouwing van effecten en maatregelen voor vergunningen en ruimtelijke procedures. “Beter een inhoudelijke discussie bij de Raad van State over de inhoud van een Natuurbeschermingswet vergunning dan een juridische discussie over of hij wel of niet nodig is”. Er werd een pleidooi gehouden om onze koudwatervrees voor de ADC-toets te overwinnen en daarmee de ruimte voor maatregelen groter te maken.

De dag eindigde met een open vloer discussie waarin gesproken is over de verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag en de initiatiefnemer (in overleg komen tot een voorstel), het nemen van (proportionele) maatregelen en dat monitoren heel veel kan opleveren. Door leren en fijn slijpen kunnen de maatregelen bij het bestaande initiatief en bij toekomstige windenergie ontwikkeling meer gericht ingezet worden.

Voor meer informatie:

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten