SVG 1

Nederlands perspectief voor offshore windambities New York

Pondera Consult  |  28 June 2018

Afgelopen week hebben Martijn ten Klooster van Pondera Consult en Aaldert ten Veen van Stibbe deelgenomen aan het besloten seminar van Sive, Paget & Riesel in New York over de ambities die de staat van New York heeft ten aanzien van offshore windenergie. Gouverneur Cuomo van de staat van New York heeft hoge ambities gesteld. New York wil 50% van de elektriciteit in 2030 duurzaam opwekken. Een belangrijke bijdrage wordt verwacht van 2,4 GW aan offshore windenergie. De snelheid zit er dan ook goed in. Eind vorig jaar is de eerste Amerikaanse 30 MW aan offshore wind in bedrijf genomen en in 2019 moet de eerste 800 MW in New York worden vergund.

Het seminar richtte zich op de belangrijkste aandachtspunten voor de ontwikkeling van de 2,4 GW door paneldiscussies met overheden, ontwikkelaars en adviseurs. Paneldiscussies stonden stil bij het net (interconnectors, gelijkstroom/wisselstroom, publiek of privaat net, etc), MER-systematiek, financiering en supply chain, waaronder beschikbaarheid van havens. Martijn en Aaldert waren gevraagd om inzicht te geven in de lessen die we in Europa/Nederland hebben geleerd in de ontwikkeling van offshore wind, onze huidige systematiek en om een reactie te geven vanuit dat perspectief op de paneldiscussies. Dat leverde interessante gesprekken en contacten op. Het is duidelijk dat Amerikaanse overheden en bedrijven oog hebben voor de ervaring in Europa en dat sterkt hen in de idee dat ook de tijd rijp is voor offshore wind in New York. Tegelijkertijd ontbreekt kennis en ervaring op onderdelen waardoor de discussies zich bewegen tussen heel abstract en strategisch naar bijzonder concreet. Kansen voor Nederland dus.

Het belangrijkste advies op strategisch niveau dat is meegegeven is:

  • Anticipeer op de snelle technische ontwikkeling van windenergie door MER’s en vergunningen flexibel in te steken. Voorkom een beoordeling die alleen rekening houdt met de huidige stand der techniek. De offshore praktijk (MER, kavelbesluiten, flexibele vergunning, etc.) in Nederland is daarvan een mooi voorbeeld.
  • Neem ook cumulatie goed in beschouwing omdat dit tot concurrentie tussen parken kan leiden op inhoudelijke thema’s door wat vertragend kan werken.
  • Neem (zeg een paar maanden) de tijd om een integrale aanpak neer te leggen op inhoud en organisatie zodat er grip is op het kritisch pad. De routekaart wind op zee in Nederland is neergezet als voorbeeld van een planmatige basis voor de uitrol. Denk daarbij bijvoorbeeld ook aan de financiële voordelen van een net op zee (hubs).

Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden in New York, de werkzaamheden van Pondera Consult neem dan contact op met Martijn ten Klooster (m.tenklooster@ponderaconsult.com/ 06 46111889)

Copyright Sive, Paget & Riesel

Voor meer informatie:

Martijn ten Klooster

Senior Adviseur Duurzame Energie / PartnerMeer over Martijn ten Klooster

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten