Sinds 2020 jaar zijn de twee hoogspanningsverbindingen Borssele Alpha en Beta in gebruik genomen. Net op zee Borssele transporteert twee keer 700 MW windenergie van het windenergiegebied Borssele op zee naar het landelijke hoogspanningsnet. In onderstaand filmpje zijn mooie beelden te zien van de aanleg van de twee platforms op zee, de zeekabels, landkabels en het transformatorstation op land.

Wij zijn trots dat we ook een kleine bijdrage aan het project hebben kunnen leveren. Pondera heeft samen met Arcadis tussen eind 2014 en eind 2016 de milieueffectrapportage, de passende beoordeling en vergunningen opgesteld voor Net op zee Borssele. Leuk om te zien hoe een project binnen vier jaar na onze “papieren” rapporten gerealiseerd is.