Egbert Jansen is sinds 1 april 2021 teamleider van het team CBE dat zich met de Contractering, Bouw & Exploitatie van duurzame energieprojecten bezig houdt. Egbert volgt Angelique Strijker op die Pondera verlaten heeft.

Egbert is sinds 2018 werkzaam bij Pondera. Afkomstig uit de aannemerij voelde hij zich meteen thuis bij het toentertijd kersverse team CBE. In afgelopen jaren is team CBE verder uitgebouwd. Het team bestaat op dit moment uit tien enthousiaste mensen die dagelijks klanten helpen bij het realiseren van duurzame energieprojecten. Het team voerde de afgelopen jaren meerdere technische due diligences uit, stelde business cases op, begeleidde diverse verkooptrajecten en hielp klanten in de aanbestedingsfase en contracteringsfase. Daarnaast heeft het team fulltime een sitemanager en een technisch projectmanager in dienst om onze opdrachtgevers ook tijdens de constructiefase te vertegenwoordigen. 

Wat was jouw reactie toen je gevraagd werd?

Uiteraard was ik blij en voelde ik mij vereerd. Toch is dit zowel voor Pondera als voor mij persoonlijk een stap die heel natuurlijk aanvoelt. Ik ben 3 jaar geleden bij Pondera begonnen met het idee om de dienstverlening met betrekking tot contractering en bouwbegeleiding van projecten verder op poten te zetten. Naast de ervaring die ik de afgelopen jaren mocht opdoen op diverse mooie projecten, ben ik altijd actief bezig geweest met het uitbouwen van het team en het zoeken naar nieuwe mogelijkheden om onze dienstverlening verder door te ontwikkelen. Door eerst een aantal jaren de kneepjes van het vak te leren, kan ik nu het team actief verder begeleiden in het aanbieden van kwalitatief hoogwaardige dienstverlening. Verder blijf ik zelf ook actief als senior contract manager in het team.

Welke meerwaarde biedt team CBE in de dienstverlening van Pondera?

Ons team is erg complementair aan de oorspronkelijke dienstverlening van Pondera. Aan alle mensen in ons team vraag ik om minimaal een keer betrokken te zijn bij een project in de fase voorafgaande aan de contractering. Dit kan bijvoorbeeld door mee te werken aan een vergunningaanvraag of een haalbaarheidsonderzoek. Op deze manier ontwikkelen onze mensen zich zo breed mogelijk en herkent ons team de gevoeligheden van een project ook in de contracterings- en constructiefase en kunnen we onze klanten ook in deze fases een hoge kwaliteit van dienstverlening bieden.

Hoe kijk je zelf tegen team CBE aan?

We hebben een fantastisch team dat zich typeert door relatief jonge, ambitieuze en gemotiveerde mensen. We denken graag outside-the-box en vinden het niet vervelend om een stapje extra te zetten voor onze klanten. Met deze instelling leren we snel en plaatsen we snel de dingen in hun context. Doordat we in korte tijd veel verschillende projecten hebben gedaan en de kennis die is opgedaan intern goed uitwisselen, hebben we in korte tijd veel geleerd.

Welke ontwikkelingen zien jullie in de markt?

We zijn bezig in een speelveld dat snel verandert. Ontwikkelaars zijn op zoek naar lage kosten voor levering en onderhoud en een hoge kwaliteit. Leveranciers daarentegen hebben te kampen met marges die onder druk staan. Dit knelt en dat zien we terug in contractvoorwaarden. Om concurrerend aan te kunnen bieden, stellen leveranciers zekerheden en garanties op het gebied van beschikbaarheid en prestaties van hun installaties naar beneden bij. Dit volgen wij uiteraard op de voet en we blijven met onze klanten, de projectfinanciers en de markt altijd op zoek naar contracten die ‘bankable’ zijn.

Daarnaast zien we bij windenergie afnemende interesse van leveranciers voor projecten met een omvang van minder dan 5 windturbines, terwijl het aantal initiatieven met minder dan 5 windturbines bij wind op land aan het toenemen is. Hierdoor ontstaat een minder gunstige markt. Desondanks hebben we zelfs bij projecten met maar 1 aanbieder goede contracten weten te sluiten. Uiteindelijk draait het om kennis van de markt en een eerlijke en transparante onderhandeling over de contractvoorwaarden.

Tenslotte zien we dat de weerstand en de stem van de omgeving bij windprojecten toeneemt. Recent hebben we gezien dat er zomaar geëist kan worden dat windturbines ’s nachts stil gezet worden als er hinder ondervonden wordt. Ook al wordt voldaan aan de normen. Ik hoef niet uit te leggen wat het doet met de businesscase van de projecteigenaar als dergelijke eisen ingewilligd worden. In deze situaties wordt het pas echt spannend wat er in de vergunning staat en wat er wel en niet onder de geluidsemissie curve garantie van de leverancier valt.

Wat zijn de speerpunten die je samen met jouw team wil oppakken?

Op het gebied van contractering willen we onze technische kennis verder uitbreiden. Met name op het gebied van ontwerp en de prestaties van de installaties is het van groot belang dat we goed begrijpen hoe garanties en de techniek erachter in elkaar zitten. Dit is de reden dat we onlangs een aantal mensen hebben aangenomen met veel technische kennis van windturbines. Daarnaast zullen we ons team verder uitbreiden met professionals die kennis en ervaring hebben in de uitvoeringsfase. Op deze manier kunnen we de projecten nog beter in de markt zetten en binnen de gestelde contractuele kaders begeleiden in de uitvoeringsfase. Tenslotte willen we uiteraard graag betrokken zijn bij grotere projecten, houden we nauwlettend in de gaten welke kansen zich voordoen op offshore projecten in binnen- en buitenland en volgen we ook nieuwe markten zoals geothermie en energieopslag en -transmissie. 

Waar hoop je met jouw team te staan over 5 jaar?

Gelet op de huidige markt denk ik dat we nog een flinke groei door zullen maken. Er is een toenemende vraag naar gespecialiseerde contract- en projectmanagers. Deze specialisten zullen wij in toenemende mate leveren. Daarnaast denk ik dat we een voltallig team ontwikkeld hebben dat de bouwbegeleiding kan uitvoeren van de projecten waar we bij betrokken zijn. Naast wind op land zullen we ook actief zijn met offshore windprojecten in binnen- en buitenland. Met name in Azië zijn we betrokken bij een aantal offshore windprojecten die steeds concreter worden.

Kortom, genoeg te doen in de duurzame energiemarkt. Hopelijk zien wij elkaar snel online of in levende lijve.