JAKARTA – Pertamina Power Indonesia (Pertamina NRE) en Pondera Development BV (Pondera) hebben dinsdag (30 augustus) in Nusa Dua, Bali, een gezamenlijke studieovereenkomst (JSA) ondertekend voor de ontwikkeling van geintegreerde productie van offshore windenergie en groene waterstof.

De ondertekening werd verricht door de Chief Executive Officer (CEO) van Pertamina NRE Dannif Danusaputro en Eric Arends als vice-voorzitter van de Pondera Group, en werd ook bijgewoond door de minister van Energie en Minerale Hulpbronnen, Arifin Tasrif, en de president-directeur van Pertamina, Nicke Widyawati. De overeenkomst is een vervolg op het memorandum van overeenstemming (MoU) dat beide partijen op 21 april 2022 hebben ondertekend.

Van links naar rechts: Nicke Widyawati, Arifin Tasrif, Dannif Danusaputro en Eric Arends

In zijn toelichting gaf Arifin Tasrif aan dat hij verheugd is over de partnerschappen en samenwerkingsverbanden die tijdens de internationale B20-top tot stand zijn gekomen. Hij voegde eraan toe dat de uitdagingen van de toepassing van koolstofarme technologie door zowel de ontwikkelde als de ontwikkelingslanden samen moeten worden aangepakt.

Bij dezelfde gelegenheid zei Nicke Widyawati: “De samenwerking tussen Pertamina NRE en Pondera is zeer strategisch, omdat ze niet alleen waarde creëert voor beide bedrijven, maar ook voor Indonesië om het potentieel van windenergie te ontsluiten dat nog niet genoeg wordt benut. Bovendien zal in het project ook de ontwikkeling van een groene waterstofproductiefaciliteit worden bestudeerd. Dat betekent dat dit project een enorm potentieel heeft voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Indonesië.”

“Het realiseren van de energietransitie is geen eenvoudige taak. Het vereist samenwerking met ervaren partners. Door deze samenwerking verwachten we technologieoverdracht, naast commerciële voordelen voor beide partijen,” zei Dannif Danusaputro.

Eric Arends: “Indonesië heeft een ambitieuze doelstelling voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie, en we erkennen de sleutelrol van Pertamina in het bereiken van de doelstelling. Om die te bereiken, moeten alle hernieuwbare energiebronnen worden geëxploiteerd, waaronder de veelbelovende onshore en offshore windenergie. De ontwikkeling van een grootschalig offshore-windmolenpark met groene waterstof als energiedrager vereist een zorgvuldige en alomvattende studie naar de economische haalbaarheid, waarbij rekening wordt gehouden met de plaatselijke omstandigheden. We kijken uit naar de samenwerking met Pertamina NRE in dit project”.

Indonesië heeft een vrij groot potentieel aan windenergie. Volgens een studie van het Research and Development Agency van het Ministry of Energy and Mineral Resources (KESDM) zijn er verschillende locaties in Indonesië die potentieel hebben voor de ontwikkeling van windkrachtcentrales, waaronder de zuidkust van Java, Zuid-Sulawesi, Maluku en Oost-Nusa Tenggara, met een hoge gemiddelde windsnelheden in juni, juli en augustus.

In Indonesië zijn ondermeer de volgende windparken in bedrijf: een windpark van 75 MW in Sidrap en een windpark van 60 MW in Jeneponto. Beide windparken bevinden zich in de provincie Zuid-Sulawesi. Op basis van de nationale energiemix (BEN) wordt ernaar gestreefd om tegen 2025 255 MW aan windenergiecentrales te leveren. Met dit initiatief voor een strategisch partnerschap kan Pertamina NRE bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstelling van de Indonesische regering inzake de nationale energiemix.

Pertamina NRE is vastbesloten om milieu-, sociale en governance aspecten (ESG) in haar bedrijfsactiviteiten te integreren, en om de nationale netto-emissie nul in 2060 te ondersteunen.

Pondera is erg blij met de voortzetting van onze samenwerking met Pertamina NRE, wat het resultaat is van de inspanningen van de collega’s van ons Pondera South East Asia-kantoor in Jakarta: Chandra Soemitro, Vivien Liando, Sergio Simanjuntak en Brent Elemans.