Er wordt 8 miljard euro beschikbaar gesteld voor de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) in 2023, zo meldt Rob Jetten, minister voor Klimaat en Energie in een kamerbrief. Met de regeling ondersteunt de overheid duurzame energieprojecten en andere CO2-reducerende technieken. Als het volledige budget wordt benut, verwacht het kabinet een aanvullende CO2 reductie van vier megaton in 2030.

 

Er is dit jaar, net als in het voorgaande jaar, extra budget beschikbaar voor de SDE++. Er worden hoge marktinkomsten van projecten verwacht door de hoge energieprijzen. Dit zorgt ervoor dat de verwachte uitgaven van de SDE++ lager zijn, en er dus meer budget beschikbaar kan worden gesteld.

Hekjes

In de komende openstellingsronde van de SDE++ worden ‘hekjes’ geïntroduceerd. De hekjes moeten er voor zorgen dat technieken met een hogere subsidie-intensiteit ook een redelijke kans krijgen op een beschikking. Het gaat hierbij om technieken  met relatief hoge kosten per vermeden ton CO2, maar die essentieel zijn voor de energietransitie op lange termijn. Denk bijvoorbeeld aan de productie van waterstof door elektrolyse. De openstelling van dit jaar zal plaatsvinden van 6 juni t/m 6 juli, dus slechts één maand. Het goede nieuws voor met name zonne- en windprojecten is dat het plafond van 35 TWh in 2030 voor hernieuwbare elektriciteit niet meer van toepassing is in deze SDE++ openstellingsronde.

Fasering

Net zoals in de voorgaande jaren vindt de SDE++ openstelling in 2023 plaats in verschillende fasen. Deze fasen zijn gestaffeld op basis van maximale subsidie-intensiteit (€/ton CO2). Hoe lager de subsidie-intensiteit, hoe eerder een project in de betreffende categorie een SDE++ aanvraag kan indien en dus hoe groter de kans op beschikking zal zijn. Aangezien de langetermijnprijs voor elektriciteit in het Eindadvies voor 2023 door PBL naar boven is bijgesteld, daalt de verwachte subsidie-intensiteit voor categorieën zoals Wind op Land en Zon-pv aanzienlijk. Hierdoor kan er voor deze categorieën in de meeste gevallen al in fase 1 (6 t/m 12 juni 2023) een aanvraag ingediend worden. Een tijdige voorbereiding van de aanvraag is dus van belang.

Bent u met uw bedrijf of non-profitorganisatie bezig met een duurzaam energieproject? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de SDE++ openstelling 2023. Wilt u weten hoeveel subsidie u kunt ontvangen of kunt u hulp gebruiken met de aanvraag voor de SDE++ opstelling 2023? Neem dan contact op met Steven Geujen.

Adviseur Duurzame Energie

View details