Zuid-Koreaanse ambities voor de duurzame energietransitie

Zuid-Korea heeft de afgelopen jaren een reeks masterplannen voor duurzame energie aangekondigd en het doel gesteld om in 2030 20% van de energie op te wekken met duurzame energiebronnen. In lijn hiermee benadrukte president Moon de ambitie van Korea om de huidige 124,5 MW geïnstalleerd vermogen aan offshore windenergie te vergroten tot 12 GW.

In de afgelopen maanden heeft Pondera samen met de Deense consultants COWI A/S en Aegir Insights onderzoek gedaan naar de beleidsomgeving, supply chain, levelized cost of energy (LCoE) en werkgelegenheidseffecten van offshore wind in Korea. Eric Arends, directeur van Pondera, en de leden van het consortium presenteerden de belangrijkste bevindingen op 28 mei 2021 tijdens een side event van de P4G Seoul Summit 2021. Partnerschappen in de toeleveringsketen tussen Koreaanse bedrijven en ervaren Europese offshore bedrijven, blijkt essentieel te zijn om de ambitieuze doelstellingen te kunnen halen. Het volledige onderzoek is hier te downloaden.

De P4G (Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030) is een wereldwijd initiatief dat oplossingen zoekt voor klimaatactie en groene economische groei door middel van publiek-private partnerschappen. De organisatie heeft als doel de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling en de Overeenkomst van Parijs te verwezenlijken. Dit jaar waren er meer dan 60 topambtenaren en hoofden van internationale organisaties aanwezig, waaronder de Nederlandse premier Mark Rutte en de Deense premier Mette Frederiksen.

Sterke uitgangspositie en resterende uitdagingen

Dankzij de solide basis van relevante industrieën voor offshore windenergie, bevindt Korea zich in een relatief sterke positie in vergelijking met andere opkomende markten. Uit het onderzoek blijkt dat Korea uitgebreide ervaring heeft, met name in het vervaardigen van componenten voor windturbines, jacket funderingen, onderzeese kabels en de installatie van jackets en kabels. In Korea zijn twee offshore windparken gebouwd (met een relatief kleine capaciteit) door gebruik te maken van alleen binnenlandse levering. Deze projecten brachten zwakke punten en obstakels aan het licht die moeten worden aangepakt om Korea’s ambitieuze doelen te kunnen bereiken.

De windturbine zelf is een van de grote uitdagingen. Binnenlandse fabrikanten ontwikkelen op dit moment offshore-turbinemodellen van 8 en 10 MW om de technologische kloof met de grote wereldwijde fabrikanten te dichten, maar verschillende interviews met belanghebbenden gaven aan dat projecteigenaren zeker willen zijn van de turbinetechnologie voordat ze deze gebruiken. Koreaanse fabrikanten hebben dus een groter trackrecord nodig om klanten aan te trekken. Naast het ontwikkelen van windturbines moet ook het gebrek aan capaciteit voor de productie van zeer grote monopiles en de kleine hoeveelheid gespecialiseerde installatieschepen, goed worden aangepakt.

Partnerschappen: oplossingen voor de uitdagingen

De studie stelt uitgebreide partnerschappen voor tussen Korea en de EU om deze hindernissen te overwinnen. Wereldwijd opererende offshore wind fabrikanten kunnen beproefde, geavanceerde windturbinetechnologieën en grote productiecapaciteiten leveren, die de Koreaanse offshore windindustrie een boost kunnen geven. In een partnerschap kunnen Koreaanse fabrikanten een staat van dienst opbouwen en hun concurrentievermogen vergroten. Ook samenwerking bij de aanleg van windparken door het delen en combineren van schepen, bemanningen en projectmanagementteams, zal bijdragen aan een snellere bouw en overdracht van kennis en ervaring.

Partnerschappen zijn ook economisch aantrekkelijk. De economische analyse in het onderzoek toont aan dat de LCoE voor een windpark met drijvende windturbines dat uitsluitend met een Koreaanse toeleveringsketen wordt gebouwd, 19% hoger is dan een windpark dat wordt gebouwd in samenwerking met ervaren en wereldwijd opererende  leveranciers. Bij op de bodem gefundeerde windparken is het verschil nog groter, deze windparken hebben een LCoE die 22% hoger ligt als alleen Koreaanse bedrijven worden ingezet. Pondera past de benadering van de markt door middel van samenwerkingsverbanden al toe in hun vestiging in Seoul; daar worden projecten uitgevoerd in nauwe samenwerking met Koreaanse partnerbedrijven.