Pondera gaat aan de slag in Estland. Voor het offshore windpark Saaremaa zetten wij onze expertise in de milieueffectrapportage in. Het windpark zal naar verwachting uit maximaal 100 turbines bestaan met een totaal vermogen van meer dan 1.000 MW. De voorbereidingen voor het Saaremaa Offshore Windpark zijn in 2015 gestart. In mei 2020 heeft de Estse regering besloten dat Saare Wind Energy mag overgaan tot de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning en de bijbehorende milieueffectrapportage.

Pondera adviseert Saare Wind Energy, waarvan Van Oord aandeelhouder is, op het gebied van dit MER en het benodigde onderzoek.