SVG 1

Pondera Consult krijgt opdracht voor MER Windpark Zeewolde

Pondera Consult  |  26 May 2015

In opdracht van De Ontwikkelvereniging Zeewolde en Windunie stelt Pondera Consult het Milieu Effect Rapport (MER) op voor het rijksinpassingsplan en de benodigde vergunningen die het Windpark Zeewolde mogelijk moeten gaan maken.

In de Zeewoldepolder staan momenteel zo’n 220 solitaire windturbines die op termijn zullen worden vervangen door Windpark Zeewolde, een windpark van circa 100 turbines. Windpark Zeewolde levert daarmee een significante bijdrage aan de nationale doelstelling voor wind op land en provinciale taakstelling daarin, en door de herstructurering van solitaire windturbines naar geconcentreerde opstellingen, draagt het windpark ook bij aan de landschappelijke kwaliteit van de polders

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten