SVG 1

Pondera Consult ondersteunt provincie Zuid-Holland bij milieuonderzoek voor wind voor herziening VRM

Pondera Consult  |  21 August 2015

De provincie Zuid-Holland bereidt een milieueffectonderzoek voor naar alternatieve locaties voor windenergie in de regio Rotterdam.

Dit om de eerder met gemeenten afgesproken opgave van 150 MW in de voormalige stadsregio Rotterdam te halen. Als blijkt dat deze locaties geschikt zijn –  rekening houdend met milieuaspecten als geluid, slagschaduw, natuur, landschap – kunnen Provinciale Staten ze opnemen in een herziene Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM). Dat is een eerste stap om windturbines op deze locaties planologisch mogelijk te maken. Pondera Consult ondersteunt de provincie bij dit milieueffectonderzoek. Zie voor meer informatie: https://www.zuid-holland.nl/onderwerpen/ruimte/visie-ruimte//

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten