SVG 1

Pondera feliciteert Shell en Eneco met winnen aanbesteding voor windpark op zee Hollandse Kust (west) VI

Pondera Consult  |  19 December 2022

Pondera feliciteert Shell en Eneco met het winnen van de vergunning voor de bouw van een offshore windpark op Hollandse Kust (west) kavel VI. Onder de naam Ecowende gaan zij een windpark bouwen met een minimale impact op de natuur. Pondera heeft voor deze aanbesteding op het criterium ecologie met Eneco en Shell samengewerkt en is trots daarmee de tenderaanbieding mede te hebben vormgegeven.

Het park komt op zo’n 53 kilometer van de Nederlandse kust, ter hoogte van IJmuiden. Het windpark heeft een geïnstalleerd vermogen van circa 760 MW. Dat is genoeg om ongeveer 3% van de huidige Nederlandse elektriciteitsvraag te vergroenen. Shell en Eneco hebben het definitieve investeringsbesluit voor dit windpark al genomen. Ecowende is van plan het offshore windpark Hollandse Kust (west) VI in 2026 in gebruik te nemen.

Minimale impact op natuur

Uitgangspunt bij het ontwerp en de bouw is om zo min mogelijk impact te hebben op vogels, vleermuizen, en op het zeeleven onderwater. Dit gebeurt onder andere door:

  • een corridor voor vogels te creëren door de windturbines extra ver uit elkaar te plaatsen;
  • innovatieve fundatietechnieken te gebruiken die de impact op zeezoogdieren en het onderwaterleven minimaliseren;
  • het plaatsen van natuurlijke rifstructuren op de zeebodem om de biodiversiteit te stimuleren; en
  • samen met een groep wetenschappers en experts tientallen innovatieve oplossingen uit te voeren en te evalueren op het gebied van nu nog ontbrekende kennis over de ecologische impact van wind op zee.

Ecowende wil hiermee een nieuwe ecologische maatstaf neerzetten voor de ontwikkeling en bouw van windparken op de Noordzee en het mogelijk maken om in de toekomst windparken op zee te bouwen die een “netto positieve impact” op de natuur hebben. Dit is belangrijk omdat er grote ambities zijn voor wind op zee. Er is een versnelling nodig, op een manier die bijdraagt aan de natuur boven- en onderwater. In een later stadium worden over de investeringen, innovaties en onderzoeksprogramma’s meer details bekend gemaakt.

Bron: Eneco

Voor meer informatie:

Hans Rijntalder

Voorzitter Pondera GroepMeer over Hans Rijntalder

Egbert Jansen

Teamleider Constructie, Bouw & ExploitatieMeer over Egbert Jansen

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten