SVG 1

Pondera geeft opdracht voor MER en bestemmingsplan terug aan gemeente Barendrecht

Pondera Consult  |  30 December 2021

De gemeente Barendrecht werkt al enkele jaren aan de voorbereidingen voor de mogelijke realisatie van windenergie rondom knooppunt Vaanplein. Voor het opstellen van het bestemmingsplan ondersteunt Pondera de gemeente. Recent is door de gemeente besloten ook een m.e.r. procedure te doorlopen en in december heeft Pondera opdracht gekregen om de MER op te stellen. Parallel aan dit proces is in oktober door grondeigenaar Staatsbosbeheer een tenderproces gestart om een partij te selecteren die het project uiteindelijk mag gaan bouwen. In de voorbereiding voor die tender heeft Pondera een van de inschrijvers (Statkraft) geholpen met haar inschrijving.

Recent is in lokale media ophef ontstaan over de betrokkenheid van Pondera bij dit windenergieproject, waardoor de schijn van belangenverstrengeling is gewekt. Dit betreuren wij en is vanzelfsprekend niet onze intentie. Wij helpen graag overheden en private partijen bij het realiseren van duurzame energie. Om te voorkomen dat deze ophef een schaduw werpt over het nog te doorlopen proces heeft Pondera besloten de opdrachten voor MER en bestemmingsplan, terug te geven en niet meer als adviseur van de gemeente op te treden in dit dossier. Dit hebben wij ook aan de gemeente laten weten.

Voor meer informatie:

Desiree van der Wal

Manager Marketing & CommunicatieMeer over Desiree van der Wal

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten