In opdracht van het Ministerie van EZK gaat een consortium van bedrijven onder de naam H2C3 (H2 Cavern Conglomerate Combination) onderzoek verrichten naar de mogelijkheden van waterstofopslag in Nederlandse zoutcavernes. Dit is een project in het kader van onderzoeksvraag KEM-28 van het Kennisprogramma Effecten Mijnbouw. KEM-28 houdt zich bezig met de kwantificering van korte en lange termijn risico’s van waterstofbuffers.

Het consortium bestaat uit SmartTectonics GmbH, Brouard Consulting, MaP GmbH, GeoStructures Consultancy for Structural Geology and Geomechanics en Pondera Geo Energy. Het onderzoek richt zich in hoofdzaak op de beoordeling van de Nederlandse situatie en het diepgaand onderzoeken van de effecten van H2-opslag op micro- en macroschaal. Pondera verzorgt de risicoanalyse waarbij gebruik wordt gemaakt van de kennis en ervaring van de overige consortiumleden.

Voor Pondera is dit het eerste wetenschappelijke project op het gebied van geo-energie, een belangrijke stap in de verbreding van onze dienstverlening om de energietransitie nog meer te versnellen.