Eind 2020 heeft Shell de projectrechten van Energiepark Pottendijk volledig overgenomen van projectontwikkelaar Deddens. Pondera heeft een actieve rol gespeeld om deze overname mogelijk te maken. Door deze overeenkomst komen de bouw  en realisatie van het energiepark een grote stap dichterbij.

Het project kent voor Pondera een lange voorgeschiedenis. Om de verkoop van Energiepark Pottendijk mogelijk te maken, heeft Pondera intensief samengewerkt met de heer Deddens en advocatenkantoor HVG Law via een uitgebreide tender. Pondera heeft verschillende potentiële kopers uitgenodigd om een aanbieding uit te brengen voor de koop van het energiepark.

Tijdens de verkoopbegeleiding was HVG Law verantwoordelijk voor de juridische aspecten van de verkoop, alsmede de behandeling van de vergunningprocedure bij de Raad van State. Vervolgens hebben Pondera en HVG Law de heer Deddens bijgestaan gedurende de verkooponderhandelingen, de contractering en de levering van de aandelen. 

Energiepark Pottendijk bestaat uit een windpark van 14 windturbines met een opgesteld vermogen van circa 50,4 MW en een zonnepark van 35,5 hectare. In totaal zal het Energiepark jaarlijks circa 170 GWh produceren; dit staat gelijk aan het elektriciteitsgebruik van ongeveer 55.000 Nederlandse huishoudens. Nog verder in het verleden heeft Pondera (in samenwerking met BugelHajema) in 2018 de MER opgesteld en de omgevingsvergunning aangevraagd voor de bouw en exploitatie van het zonnepark en de 14 windturbines. Die vergunning heeft de gemeente Emmen op 28 september 2018  afgegeven en kunnen de 14 windturbines gerealiseerd worden.

In de vervolgfase zal Pondera intensief blijven samenwerken met de heer Deddens en Shell aan de ontwikkeling en realisatie van het energiepark. “Als Pondera zijn we voor de betrokkenen blij dat een mooi project na vele jaren nu eindelijk tot realisatie komt. We zijn natuurlijk ook best een beetje trots dat we een steentje daaraan hebben kunnen bijdragen.”, aldus Egbert Jansen, Projectleider bij Pondera.