Met het AmpHytrite-project willen de partijen grip krijgen op de complexiteit van een gecentraliseerde offshore en off-grid eenheid voor de productie van groene waterstof op zee. De productie-unit wordt gefaseerd gebouwd en in gebruik genomen. Uiteindelijk moet het project bijdragen aan betaalbare grootschalige productie van groene waterstof op zee, om zo decarbonisatie te ondersteunen en de energietransitie te versnellen.

Als uit het onderzoek blijkt dat dit haalbaar is, wordt het AmpHytrite-demonstratieproject bij voorkeur geplaatst bij de Maasvlakte 2-terminal van Sif in de Haven van Rotterdam, waarbij rekening wordt gehouden met alle huidige en toekomstige veiligheidseisen. In de terminal van Maasvlakte 2 kan de productie-unit op een veilige manier worden ingezet zonder gevolgen voor de activiteiten van Sif en eventuele toekomstige uitbreidingen. Het demonstratieproject is naar verwachting in 2023 klaar voor operationeel gebruik en tests.

Met het project wordt de complexiteit van een gecentraliseerde productie-unit voor de offshore en off-grid productie van groene waterstof gesimuleerd. Daarbij wordt het gehele end-to-endproces bestudeerd: van de groene elektronen geleverd door de Wind Turbine Generator (WTG) tot het benodigde afnameprofiel voor de waterstofafnemer aan de wal. Dankzij het MoU kunnen de partijen een demonstratieproject opzetten om te bekijken of een volledig commercieel offshore, off-grid gecentraliseerd windpark voor groene waterstof haalbaar is.

In het MoU beslaat het project drie fases. Fase één omvat een conceptstudie waarin projectteams van KCI, Sif, Pondera en GE Renewable Energy een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar offshore, off-grid gecentraliseerde productie van groene waterstof. Tijdens de tweede fase, die naar verwachting in 2023 wordt uitgevoerd, wordt een kleinschalige (productie van circa 750 ton groene H2 per jaar) onshore-eenheid op de Maasvlakte 2-terminal van Sif geïnstalleerd, uitsluitend aangedreven door de Haliade-turbine ter plaatse, alsof het offshore en off-grid is.

Het doel van deze fase is om een kleinere versie van de hoofdfase te ontwikkelen en te bouwen als proof of concept, waarbij de volledige complexiteit van offshore en off-grid productie wordt nagebootst. De derde fase omvat het opschalen van het concept tot een windpark op volledige schaal, offshore en off-grid, met behulp van de in fase 2 geteste technologie.

Voor het volledige persbericht zie: https://sif-group.com/nl/nieuws/sif-ge-renewable-energy-pondera-sign-mou-for-green-hydrogen-offshore-wind-production-project-amphytrite/