De vaak hinderlijke obstakelverlichting van windturbines boven de 150 meter mag ‘s nachts vaker uit. De verlichting schakelt dan alleen in als een vliegtuig een windpark nadert. Hiervoor wordt een detectiesysteem gebruikt. De eerste detectiesystemen zijn inmiddels getest en voldoen aan de eisen van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Dat betekent dat in meer windparken binnenkort het licht uit kan. Echter, het selecteren van een systeemleverancier en het goedkeuringstraject nemen veel tijd in beslag. Pondera kan in dit proces ontzorgen door te helpen bij het selectieproces en de volledige administratie en vergunningsaanvraag af te handelen.

Obstakelverlichting boven de 150 meter verplicht

De meeste moderne windturbines hebben een tiphoogte tussen de 200 en 250 meter. Voor windturbines boven de 150 meter is obstakelverlichting wettelijk verplicht. Omwonenden van een windpark ervaren de rode lichten die ’s nachts branden op de windturbines vaak als storend. Om die reden is de Landelijke Projectgroep Obstakelverlichting op Windparken op Land opgericht. Naast instanties zoals RVO, NWEA en de ministeries IenW en EZK, neemt ook Pondera deel in deze projectgroep. De projectgroep houdt zich bezig met veilige oplossingen om de beleving van hinder te verminderen. Eén van deze oplossingen is een naderingsdetectiesysteem. Deze techniek wordt in Duitsland al succesvol toegepast. De rode verlichting schakelt ’s nachts alleen in als een vliegtuig in de buurt van een windturbine is. Deze systemen werken op basis van (passieve) radar of transponders, zenders die in vliegtuigen worden toegepast.

Eerste pilots goedgekeurd

De eerste pilots met een radarsysteem en een transpondersysteem, op initiatief van de Landelijke Projectgroep Obstakelverlichting op Windparken op Land, zijn inmiddels succesvol afgerond. Dat betekent dat meer windparken kunnen overgaan op een naderingsdetectiesysteem. NWEA schat in dat ongeveer 80 windparken in Nederland op dit moment rode verlichting hebben. Daarnaast zijn er nog circa 75 windparken in voorbereiding die, op basis van de huidige wetgeving, ook rode nachtverlichting moeten plaatsen. De windsector, de Rijksoverheid en de provincies willen deze systemen bij voorkeur zo snel mogelijk toepassen en zijn op dit moment in gesprek over de praktische organisatie en kosten.

Goedkeurings- en testtraject

Voordat er kan worden overgegaan op een radar- of transpondersysteem dient de exploitant van een windpark eerst een systeem te selecteren en een leverancier te contracteren. Daarnaast moet toestemming van de vergunningverlenende instanties worden geregeld zoals de ILT en AgentschapNL. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) beoordeelt elk systeem afzonderlijk. Daarbij is een lokale vliegtest verplicht. Dat goedkeurings- en testtraject kost tijd. Met ervaring in eerdere pilots, kan Pondera het volledige selectieproces en toestemmingstraject verzorgen. Wilt u hier meer over weten? Neem vrijblijvend contact op.