SVG 1

Provincie Groningen verleent vergunningen vijf windparken

Pondera Consult  |  21 September 2017

De provincie Groningen heeft deze week voor vijf windparken een omgevingsvergunning verleend. Pondera Consult was betrokken bij de voorbereiding van drie van deze windparken. Het gaat om windpark Oostpolder (MER en vergunningen voor Innogy en Waddenwind), windpark Oosterhorn (deelonderzoeken MER, vergunningen en ruimtelijke onderbouwing voor Millenergy) en windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding (MER, bestemmingsplan en vergunningen in samenwerking met Ventolines). Deze drie windparken zijn samen goed voor circa 235 MW en dragen daarmee bij aan ruim een kwart van de provinciale taakstelling en 12% aan de nationale doelstelling. Pondera Consult is trots dat zij een bijdrage heeft mogen leveren aan deze grote stap in de energietransitie.

Alle provincies hebben op 31 januari 2013 een akkoord gesloten met het Rijk om ruimte te bieden aan 6.000 megawatt (MW) windenergie op land in 2020. Dat betekent voor de provincie Groningen een taakstelling van 855,5 MW windenergie. De provincie kiest ervoor de windparken op drie locaties te concentreren. Recent zijn binnen de concentratiegebieden Eemshaven en Delfzijl vergunningen verleend voor vijf verschillende projecten, Pondera Consult was bij drie van deze projecten betrokken.

Windpark Oostpolder is een project dat gestart is door agrarische ondernemers in het gebied. Tijdens de m.e.r.-procedure bleek dat er goede samenwerkingsmogelijkheden met innogy lagen. Innogy ruimt een aantal oudere turbines in de Eemshaven op en krijgt daar voor in de plaats een aantal modernere windturbines terug. OP deze manier wordt er optimaal gebruik gemaakt van de geboden ruimte in het gebied. Op dit moment heeft Pondera de SDE-aanvraag van de windturbines van Waddenwind in voorbereiding.

Windpark Delfzijl Zuid Uitbreiding bestaat uit een windpark van 16 windturbines. Het windpark kom direct ten zuiden van het bestaande windpark Delfzijl Zuid te liggen. Pondera Consult schreef het MER, bereidde het bestemmingsplan voor en ondersteunde Ventolines die namens de initiatiefnemers van het windpark de aanvraag van de omgevingsvergunning deed.

Ook op het industrieterrein Oosterhorn komen windturbines. Op het industrieterrein is ruimte voor 18 windturbines. de locatie van de windturbines is precies ingepast om de combinatie van bedrijventerrein met windturbines te optimaliseren.  Ponndera Consult heeft de ruimtelijke onderbouwing opgesteld, de vergunningsaanvragen voorbereidt voor zowel bouw, milieu als natuur. Daarnaast heeft Pondera een bijdrage geleverd aan het MER dat voor het industrieterrein, specifiek voor het onderdeel betreffende de windturbines.

De Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft voor drie windparken waar Pondera het MER voor schreef of een bijdrage aan leverde (Oosterhorn), een positief advies afgegeven.

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten