Het openbaar bestuur van Saba, de Saba Electric Company (SEC) en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat verkennen de mogelijkheden om het aandeel van duurzame energie verder uit te breiden. Eén van de opties is windenergie. SEC heeft Pondera gecontracteerd om hiervoor een ​​haalbaarheidsonderzoek uit te voeren. Dit onderzoek past in de ambities van Saba om het aandeel duurzame energie te vergroten. Dit doel is vastgelegd in de Energiesectorstrategie 2019, waarin de Raad van Bestuur de ambitie heeft geformuleerd om honderd procent van de energievoorziening van het eiland duurzaam te maken.

Duurzaam eiland

Saba, dat ongeveer 1.200 elektriciteitsverbruikers heeft, heeft al twee zonneparken, beide op de luchthaven, en voltooit momenteel de installatie van een klein zonnepark in The Bottom. Dankzij de opgewekte zonne-energie en een goed contract dat SEC heeft afgesloten met een nieuwe leverancier van fossiele brandstoffen, heeft SEC Saba tot het eiland gemaakt met het laagste variabele elektriciteitstarief van Caribisch Nederland. Het doel is om de elektriciteitstarieven in de toekomst duurzaam te verlagen en minder afhankelijk te worden van de import van fossiele brandstof. Windenergie is een logische optie voor Saba, in combinatie met de reeds bestaande zonneparken. Omdat windturbines, in tegenstelling tot zonneparken, ook ’s nachts elektriciteit opwekken, zou voor het plaatsen van windturbines minder batterijcapaciteit nodig zijn, hetgeen erg kostbaar is maar noodzakelijk zou zijn bij het oprichten nog een zonnepark. Kosten besparen op dit gebied betekent ook een lagere prijs voor de consument.

Haalbaarheidsstudie door Pondera

De afgelopen jaren is de technologie voor windenergie snel ontwikkeld. Waar in het verleden de orkaanweerstand van windturbines tot op zekere hoogte nog een beperkende factor was, zijn er momenteel een aantal orkaanbestendige technologieën beschikbaar voor de veilige productie van windenergie in gebieden in de orkaangordel.
SEC heeft Pondera gecontracteerd om een ​​haalbaarheidsonderzoek uit te voeren op basis van windgegevens die zijn verzameld tijdens een eerder onderzoek.

Het doel van de haalbaarheidsstudie is om het potentieel te beoordelen van het toevoegen van meer hernieuwbare energie aan het elektriciteitsnet van Saba, met de nadruk op windenergie. De resultaten van het onderzoek moeten een duidelijk antwoord geven op de vraag of windenergie op Saba technisch en financieel haalbaar is. Pondera gaat kijken naar geschikte locaties voor windenergie op Saba, de beste technologieën voor het eiland en de beste opzet voor drie verschillende scenario’s.

De drie scenario’s zijn:

  • toevoegen van 1 MW windenergie (ongeveer 20% van de elektriciteitsbehoefte);
  • werken aan 80 tot 90% duurzame energie;
  • werken aan 100% duurzame energie.

Het laatste scenario van 100% duurzame energie is het meest complexe scenario omdat het ook een stabiele stroomvoorziening niet in gevaar mag brengen.
Met de uitkomst van de haalbaarheidsstudie gaat SEC werken aan de volgende stappen op het gebied van duurzame energie. Of dit in de vorm van windenergie is en of er 1 MW of meer aan het elektriciteitsnet wordt toegevoegd, hangt af van de haalbaarheid, ook op financieel gebied.