SVG 1

Stakeholderdialoog Duurzame Energie

Pondera Consult  |  23 April 2018

Op 17 april 2018 vond de nationale stakeholderdialoog Duurzame Energie plaats. Het doel: elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter begrijpen. Die energietransitie zal voor ons allen steeds meer zichtbaar, tastbaar en merkbaar worden. Dit komt met name door grote veranderingen in de energievoorziening, het milieu en landschap. De rol van lokale overheden is groter dan die eerder is geweest. Daarom is het essentieel dat er wordt samengewerkt met alle relevante stakeholders: om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van duurzame energiebronnen.

Binnen dit kader heeft de Nederlandse WindEnergie Associatie op 17 april 2018, in samenwerking met onder andere Pondera Consult, de ‘Stakeholderdialoog Duurzame Energie’ georganiseerd. Bij deze bijeenkomst kwamen high level stakeholders bijeen om elkaars belangen en standpunten in de energietransitie beter te leren kennen. Naast enkele inspirerende lezingen en discussies werd de ‘Tygron Serious Game’ gespeeld. Dit is een interactief spel waarbij op een realistische manier de energietransitie in Oosterwolde inzichtelijk werd gemaakt. De deelnemers verplaatsen zich tijdens de game in de rol van ambtenaar, ontwikkelaar of inwoner.

Te hoge ambities werken averechts

Tijdens zijn speech spoorde onderzoeker en publicist Remco de Boer aan om te stoppen met het argument voor de energietransitie als middel tegen klimaatverandering. Doe het in plaats daarvan voor energieonafhankelijkheid, innovatie, het verdienen van geld en voor een leefbaar milieu. Verder beargumenteerde hij om te stoppen met torenhoge ambities en doelstellingen voor duurzame energie. Deze dwangmatige manier om de energietransitie te sturen wekt wantrouwen, polarisatie en schept een te positief beeld over de energieopgave in Nederland.

Het matchen van de verwachtingen van alle stakeholders is essentieel

Verder werd tijdens de dialoog gesteld dat lokale overheden de belangrijkste knoppen in handen hebben in de energietransitie. Het is van belang dat gemeenten en provincies de regie nemen en de samenwerking aangaan met bewoners en projectontwikkelaars. Ondersteuning in de vorm van sturing en expertise richting lokale overheden is daarbij van belang. Om vertrouwen en draagvlak te waarborgen zouden overheden en ontwikkelaars transparant moeten zijn over het behalen van doelstellingen en het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Gesteld werd dat het matchen van verwachtingen en belangen in alle fases van een project met alle stakeholders essentieel is.

De uitkomsten van deze Stakeholderdialoog Duurzame Energie vormen input voor verdere dialoogsessies die het komende jaar op verschillende plaatsen in Nederland worden gehouden.

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten