SVG 1

Start bouw Windpark Fryslân in het IJsselmeer

Pondera Consult  |  10 September 2020

Belangrijke mijlpaal voor grootste windpark in een binnenwater ter wereld

Op 7 september 2020 is de bouw van Windpark Fryslân op het water gestart met het heien van de eerste van de 89 funderingspalen in de bodem van het IJsselmeer. Dit is een belangrijke mijlpaal voor dit bijzondere project dat in 2021 voor ongeveer 500.000 huishoudens groene stroom kan opleveren.

Uniek werkplatform

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer bij Breezanddijk. Vanwege de ondieptes in het IJsselmeer en de breedte van de sluizen kan er niet gewerkt worden met standaard offshore wind materieel. Hiervoor bouwde Van Oord een uniek werkplatform, dat zo groot is als een half voetbalveld, de zogenaamde ‘Sarens Soccer Pitch’. Bovenop dit werkplatform staat een grote kraan waarmee de funderingen worden geïnstalleerd. Het werkplatform zal ook gebruikt worden voor de installatie van de windturbines.

Aannemersconsortium Zuiderzeewind werkt de komende maanden 7 dagen in de week, 24 uren per dag aan het plaatsen van de funderingen. Per dag gaan, afhankelijk van het weer, ongeveer twee funderingspalen de bodem van het IJsselmeer in. Het heien van een funderingspaal duurt tussen de 30 en de 90 minuten. De planning is dat in januari 2021 alle funderingspalen op hun plek staan.

Maatwerk in het IJsselmeer

De windturbines van Windpark Fryslân komen in een ‘cluster’, in de vorm van een zeshoek, in het IJsselmeer te staan. Deze vorm zorgt ervoor dat de windturbines het zicht op de horizon zo min mogelijk beperken. De opbouw van het windpark gebeurt in verschillende fases. De eerste stap is het heien en installeren van de 89 funderingspalen in het IJsselmeer. Daarna worden ondergrondse kabels getrokken tussen de funderingspalen en het transformatorstation bij Breezanddijk. In het voorjaar van 2021 start de opbouw van de 89 windturbines en in de zomer van 2021 is het windpark operationeel.

Duurzame toekomst voor Fryslân

Windpark Fryslân wordt gebouwd door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore Wind. Het windpark omvat 89 windturbines van 4,3 MW. Met een vermogen van 382,7 MW kan Windpark Fryslân groene stroom leveren voor ongeveer 500.000 huishoudens. Naast de 89 windturbines in het IJsselmeer komt er bij Breezanddijk een transformatorstation en bij Kornwerderzand een werk- en natuureiland. Meer informatie kunt u vinden op onze website https://www.windparkfryslan.nl/.

Pondera heeft het project in 2008 geïnitieerd met Ventolines. Vanaf die tijd heeft Pondera samen met Ventolines het ontwikkeltraject uitgevoerd. Hierbij heeft Pondera diverse ontwikkelactiviteiten uitgevoerd zoals haalbaarheidsonderzoeken, ontwerpen, natuuronderzoeken, MER, vergunningaanvragen, omgevingsmanagement.

Voor meer informatie:

Team Milieu en Ruimte

Meer over Team Milieu en Ruimte

Laat een opmerking achter

Pondera maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, of om het mogelijk te maken content via social media te delen. Meer informatie

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Sluiten