Het plaatsen van de windturbines van Windpark Fryslân is in maart 2021 gestart. Ook zijn intussen de stroomkabels voor het windpark in de bodem van het IJsselmeer aangelegd. Deze 15 cm dikke kabels werden op grote haspels naar het IJsselmeer gevaren. Op een speciaal ontworpen installatieplatform heeft een grote ploeg de kabels op twee meter diepte in de bodem van het IJsselmeer gelegd. Daarmee  nadert de afronding van de realisatie van ‘s werelds grootste windpark in een meer. Het windpark wordt gerealiseerd in het Friese deel van het IJsselmeer, bij Breezanddijk. Het windpark omvat 89 windturbines die gezamenlijk een elektriciteitsproductie leveren van zo’n 1,5 terawattuur per jaar (geïnstalleerd vermogen van 383 MW). Dit komt overeen met het jaarlijks elektriciteitsverbruik van een half miljoen huishoudens.

De windturbines bestaan elk uit drie torendelen, een gondel en een rotor. De onderdelen worden komende weken vanuit de Alaskahaven in Amsterdam en Oude Zeug naar de bouwlocatie vervoerd en geïnstalleerd. De komende maanden volgt een grondige inspectie en testronde, waarna de windturbines in bedrijf worden genomen. De verwachting is dat het windpark in de zomer van 2021 volledig operationeel zal zijn.

Bron: Ventolines

Pondera heeft samen met Ventolines sinds 2008 het project geadviseerd. De werkzaamheden van Pondera bestonden hierbij onder meer uit het uitvoeren en verzorgen van haalbaarheidsonderzoeken, ontwerpen, natuuronderzoeken, de MER, vergunningaanvragen en omgevingsmanagement.

Bron: Ventolines