De realisatie van Windplan Groen is gestart. De eerste bestaande windturbines in het gebied worden inmiddels verwijderd (gesaneerd) en op 28 mei 2021 is het officiële startschot gegeven voor de bouw. Die begint met de realisatie van het hoogspanningsstation aan het Olsterpad.

Afbeelding met lucht, buiten, kraan, dag
Automatisch gegenereerde beschrijving
Gerrit de Regt (namens de windparken), Mark Jurjus (Liander), Casper Huiberts (TenneT) en wethouder Roelof Siepel (gemeente Dronten) bij de officiële start van de werkzaamheden hoogspanningsstation aan de Olsterweg
Bron: Windplan Groen

Windplan Groen is een initiatief in zuidoost Flevoland, in de gemeente Dronten. Het bestaat uit 86 windturbines en is met 300-400 MW één van de grootste windparken in Nederland. Als onderdeel van het project worden tientallen bestaande windturbines in het gebied verwijderd. Het windplan is een samenwerking tussen een groot aantal lokale initiatiefnemers en energiebedrijf Pure Energie. Het project biedt ruimte voor participatie door bewoners in het buitengebied waar de turbines worden gerealiseerd.

De initiatiefnemers werken samen in Windkoepel Groen. Als onderdeel van Windplan Groen worden elf zelfstandige windparken ontwikkeld. Acht van deze windparken delen één netaansluiting van 500 MW en hebben daarnaast gezamenlijk een privaat net (een Gesloten Distributie Systeem, GDS) opgericht. Het GDS wordt aangesloten op het landelijk netwerk via het onderstation van Liander/TenneT. De overige nieuwe windparken sluiten aan op bestaande aansluitingen (onderstations) van de netbeheerders, zoals die van het Windnet Oost-Flevoland (WOF).

Overzichtskaart van Windplan Groen
Bron: Windplan Groen

De bouw van de nieuwe windparken zal doorlopen tot en met 2022.

Voor de initiatiefnemers van Windplan Groen heeft Pondera het Milieueffectrapport en de vergunningaanvragen opgesteld. Ook heeft Pondera windopbrengstberekeningen gedaan die een vereiste zijn bij de aanvraag voor de Subsidie Duurzame Energie (SDE). Daarnaast heeft Pondera technische onderzoeken naar bijvoorbeeld geluid en slagschaduw uitgevoerd. In aanloop naar de aanlegwerkzaamheden en gedurende de bouw van het windpark levert Pondera advies op het gebied van permit en compliance management.

Sanering van een windturbine aan de Olstertocht
Bron: Ventolines