In de zomer van 2020 heeft Pondera de opdracht gekregen om een korte windmeetcampagne uit te voeren om het effect van het bestaande windpark Eemshaven op de windsnelheid te bepalen. Eerder dit jaar heeft Pondera Development het recht gekocht om 2 windturbines te bouwen bij het Nederlandse kustproject Strekdammen, net ten noorden van de Eemshaven. In dit industriegebied zijn al bijna 50 windturbines van verschillende typen, hoogtes en rotordiameter operationeel, waardoor de modellering van het windklimaat ter plaatse van de geprojecteerde windturbines onzeker is.

Om deze onzekerheid weg te nemen, zal het resultaat van de 2 tot 4 maanden gevoerde campagne gebruikt zal worden. Dit zal bepalen wat de effectieve windsnelheid is op de locatie van de nieuwe windturbines in termen van opbrengst, scheringsprofiel en extremen. Daarnaast zal het ook gebruikt worden om de gebruikte wake-modellen te optimaliseren om de zogeffecten van bestaande windturbines goed weer te geven voor toekomstige berekeningen en andere locaties. Pondera helpt daarmee de opbrengstonzekerheid en daarmee de kosten van windenergietoepassing te verminderen.